*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця

курсовые работы, криминалистика

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 379

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ. Ст. 3 - 4
1. Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця. Їх загальна характеристика та класифікація. Ст. 5 - 25
2. Тактичний ризик у діяльності слідчого. Ст. 26-30
3. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій. Особливості проведення слідчих дій. Ст. 31-38

Висновок. Ст.39-40
Список використаних джерел. Ст. 41
Справжня велич держави полягає в добробуті й безпеці її громадян, а тому В Конституції України найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека (ст.3). Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Відповідно до результатів численних опитувань населення однією з найгостріших соціальних проблем стала криза правопорядку, адже такі масштаби кримінальних репресій не можуть сприйматись позитивно. Якщо на 100 000 населення кількість ув’язнених осіб становить: у Словенії – 40, в Італії – 50, в Норвегії та Фінляндії – 55, в Данії – 65, у Франції – 90, в Німеччині – 96, то в Україні – 415, що трохи менше, ніж в одній із най кримінальніших країн (у США – 645) . Значна частина опитаного населення відчуває незахищеність перед злочинністю. Безкарність кілерів, здирників, організаторів кримінальних “дахів” і фінансових “пірамід”, членів бандитських формувань викликає у громадян думку, що правоохоронні органи або безсилі перед злочинцями, або не виявляють належної волі у протидії їм. Саме тому сьогодні юристу як ніколи потрібно мати силу, волю, мудрість, мужність та знання, щоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю на зло. Вивчаючи кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, криміналістику, майбутній юрист готується до того, щоб грамотно, у відповідності з законом реагувати на злочини, що вчинюються, попереджувати та розкривати їх, виявляти злочинців, забезпечувати застосування до винних передбачених законом заходів покарання.
Економічні і соціальні зміни, які проходять в державі, призвели до різкої зміни структури, динаміки і тенденцій розвитку злочинності, технічної озброєності злочинців, витонченості способів скоєння злочинів. В таких умовах практично неможливо собі уявити ефективну організацію профілактику, розкриття і розслідування злочинів без використання криміналістичних знань, навиків і умінь. Вони необхідні свідкові і потерпілому,...
1. Конституція України.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. станом на 16 лютого 2004 р. // К., Видавництво "Істина", 2004.
3. Кримінальний Кодекс України від 5.04. 2001 р. станом на 16 лютого 2004 р. // К., Видавництво "Істина", 2004.
4. Авдеев В.В. Психологические основы повышения эффективности деятельности работников ОВД в экстремальных условиях. – М., 1998.
5. Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая енциклопедия.- М., 1993.
6. Біленчук П.Д., Головач В.В., Салтевський М.В. та ін. Криміналістика: підручник. – К: Право, 1997. С. 66-82,
7. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. – Минск,
8. Колмаков В.П. Криміналістична техніка і слівдча тактика.
9. Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений: Учебное пособие. - Волгоград, 1986.
10. Криміналістика. За редакцією академіка П.Д. Біленчука. Київ, “Атіка”, 1998 р.
11. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред.. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2004. – С. 92-127, 537-558.
12. Список світової тюремної популяції / Дослідницькі результати Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. – Лондон, 1999. - № 88.
13. Тютюгін В.І. Злочини у сфері службової діяльності. - К., Юрінком інтер, 2002. – 392 с.
14. Юридична психологія за заг. ред.. Я.Ю. Кондратьєва. Видавничий дім. К.- 2000. С. 175 - 181

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу