*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Окремі питання методики розслідування злочинів в сфері комп

курсовые работы, криминалистика

Объем работы: 44 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 400

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ 1
Розділ І
1. Історичні, наукові та теоретичні аспекти формування злочинів у сфері комп'ютерних технологій........................................................ З
Розділ II
2. Окремі питання методики розслідування злочинів в сфері комп'ютерних технологій................................................................... 8
2.1 Особливості криміналістичної характеристики злочинів зазначеної
категорії 8
2.2 Особливості планування та організації розслідування 15
2.3 Тактичні особливості початкового етапу розслідування 23
2.4 Особливості тактики наступних слідчих дій ЗО
2.5.Профілактика комп'ютерних злочинів 38
Висновок.. 40
Список використаної літератури 42
У сфері нових суспільних відносин- інформаційних- в останні десятиліття відбуваються найбільш істотні зміни. Суть переходу від індустріального суспільства до суспільства інформаційного полягає саме в сукупності процесів, пов'язаних з автоматизованою обробкою, пошуком, зберіганням і передачею зростаючого потоку інформації в усі сфери суспільного життя. Це загострило потребу у необхідності правового регулювання відносин у сфері використання телекомунікаційних систем для прискорення процесів інформатизації українського суспільства і подолання відставання від інших країн. З розвитком глобальної інформаційної мережі Іпіегпеї і формування нових економічних технологій (торгівля через "віртуальні" магазини, брокерські операції, кібербанки тощо) з'явилися нові види злочинів - - злочини у сфері комп'ютерних технологій, ще їх називають "кіберзлочини" (сіЬегсгіте). Кіберзлочинність і її наслідки являють собою нову форму антигромадської поведінки, що лише нещодавно одержала визнання як явище, яке представляє собою загальну загрозу безпеці і нормальному функціонуванню суспільства. За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, розв'язання проблем попередження і розслідування злочинів даного виду являє собою складне завдання для правоохоронних органів, тому що тільки 10% розкритих злочинів у сфері комп'ютерної інформації можуть бути виявлені своєчасно, тоді як 90% з них виявляються тільки випадково. Наведені дані красномовно свідчать про високий рівень латентності таких видів злочинів.
Дослідження щодо методики розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій порівняльно з іншими проблемами, недавно стали об'єктами дослідження вчених-криміналістів. Таким чином науковий прогрес неспинно рухається вперед, зростають та вдосконалюються науково-технічні та технологічні можливості інформаційних технологій. Але як все інше в матеріальному середовищі, ці позитивні процеси використовуються і в

злочинному світі, а тому не припустимо відставання криміналістичних...
1. Конституція України. -К., 1996.
2. Кримінальний кодекс України. - К., 2001.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України . - К., 2001.
4. Закон України "Про інформацію" (від 02.10.1992р.).
5. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих
системах" (від. 05.07.1994р.).
6. Батурин Ю.М., Жоджинський А.М. Компьютерная преступность й
компьютерная безопасность. -. :Юрид.лит..,1991.
7. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна
злочинність: Навчальний посібник. - Київ: Атака, 2002.
8. Біленчук П.Д., Біленчук Д.П., Котляревський О.Т. Комп'ютерний
злочинець: поняття, характеристика, класифікація //Вісник АПВС,
1998,№2.-С.-193-202.
9. Біленчук П.Д., Котляревський О.І. Основи комп'ютерної
криміналістики / /Криміналістика. Підручник. - Київ, 1998. —416с.

10. Голубев В.О., Павловський В.Д., Цимбалюк В.С. Проблеми
боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних
технологій: Навч. посібник, - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ.2002.
11. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються за
допомогою компюторних технологій: Посібник /Романюк Б.В.,
Камлик М.І., Хахановський В.Г., - Київ, НАВСУ 2000.
12. Матеріали представленні на сайті центра дослідження проблем
комп'ютерної злочинності// http://www.сгіmе-геsеагсh.огg

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу