*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття та вимоги до наукових публікацій

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 320

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………...3
1.Наукові публікації………………………………………………………..…4
1.1. Поняття наукової публікації…………………………………………..…4
1.2. Функції наукової публікації………………………………………….….5
1.3. Основні види наукових публікацій……………………………….……..6
2. Вимоги ВАК України до наукових публікацій……………………….….9
2.1. Наукова монографія…………………………………………………….14
2.2. Наукова стаття…………………………………………………..………18
3. Методика підготовки та оформлення наукових публікацій…………....22
3.1. Техніка написання тексту………………………………………………23
3.2. Оформлення матеріалів публікацій в електронному фаховому виданні………………………………………………………………………………28
3.3. Основні помилки при підготовці публікацій………………………….33
Висновки…………………………………………………………………..…35
Список використаних джерел……………………………………………....37
Особливе значення мають наукові публікації, що вийшли друком у формі видань.
ДСТУ 3017—95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення" визначає видання як документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Науковим вважається видання результатів теоретичних і (або) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів. Воно призначене для фахівців і для наукової роботи.
Серед наукових видань розрізняють дві групи:
1) науково-дослідні;
2) джерелознавчі.
До першої групи наукових видань належать:
- монографія (науково-книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам);
- автореферат дисертації (наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня);
- препринт (наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому вони мають бути вміщені);
- тези доповідей, а також
- матеріали наукової конференції (неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень);
- збірник наукових праць (збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах та наукових товариствах).
До другої групи наукових видань належать джерелознавчі видання, або документальні наукові видання, які містять пам'ятки культури та історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають коментарі, вступні статті, допоміжні покажчики та інші елементи науково-довідкового апарату видання.
За обсягом розрізняють два види наукових неперіодичних видань:
- книга (книжкове видання обсягом понад 48 сторінок);
- брошура (книжкове видання обсягом...
1.Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні рекомендації.3-те видання. К.: вид. «Толока»2005р.
2. Довідник здобувача наукового ступеня. К.: вид. «Толока»,2006р.
3. Стеченко Д.М.,Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник.2-ге вид. К.: Знання, 2007р.
4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень. Підручник. К.: АБУ, 2002р.
5. Методологія та організація наукових досліджень. Підр. К.: 2004
6. Видання. Основні види та визначення: ДСТУ 3017—95. — Введ. 23.05.95. — К.: Держстандарт України, 1995. —-45 с.
7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. — Введ. 23.02.95. —К.: Держстандарт України, 1995. — 38 с.
8. Здобувачу наукового ступеня: Метод, рекомендації /Упоряд. С.В. Сьомій. — К.: МАУП, 2002. — 184 с.
9. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. —К.: Кондор, 2003. — 192 с.
10. Кузин ФЛ. Кандидатская диссертация: Методика написання, правила оформлення и порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей учен. степени /Ф.А. Кузин. — М.: Ось-89, 1997. — 208 с.
11. Кузин ФЛ. Магистерская диссертация: Методика написання, правила оформлення и порядок защиты: Практ.пособие для студ.-магистрантов / Ф.А. Кузин. — М.: Ось-89,1997. — 304 с.
12. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов культури / Н.Н. Кушнаренко. — 4-е изд., испр. — К.: О-во"Знання", КОО, 2003. — 459 с. — (Высшее образованиеXXI века).
13. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів:Підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К.Удалова. — К.: Вікар,2003. — 328 с. — (Вища освіта XXI століття).
14. Дудченко АЛ. Основы научных исследований: Учеб.пособие / А.А. Дудченко, Я.А. Дудченко, Т.А. Примак; Подред. А.А. Дудченко. — К.: О-во "Знання", КОО, 2000. — 114 с.
15. Методические рекомендации по работе над кандидатской диссертацией по техническим наукам для соискателейучених степеней и аспирантов всех форм подготовки / Сост.:А.Т. Ашеров, А.И. Губинский. —...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу