*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття і види нормативно правових актів

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 31 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 307

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Поняття нормативно правових актів і їхня систематизація
2. Поняття і види Законів України
3. Підзаконні юридичні нормативні акти
4. Порядок вступу законів і підзаконних актів у силу
Список використаної літератури
На мій погляд питання «Нормативно правові акти і їхня систематиза-ція» є самим цікавої з представлених на розгляд. Саме тому я вирішив піти по шляху розгляду даного питання і взяти його в якості основного в темі мо-єї курсової роботи.
Нормативно правовий акт впливає на всі сторони життя будь-якого су-спільства. Завдяки йому регулюються багато соціально-економічних, полі-тичних, трудових, сімейних і інших правовідносин.

Виявлення кола джерел у різних правових системах має важливе зна-чення для розкриття багатьох явищ правової дійсності. Зокрема, від форми права залежать такі фактори, як способи правового регулювання, норматив-ність, загальобов'язковість, ступінь юридичної чинності різних правових актів і т.д.
Настає черга і темі про форму права, тобто про те, як, у якому реаль-ному, практично сприйманому обличчі ми можемо право спостерігати, вивча-ти, застосовувати, використовувати. Зокрема, від форми права залежать такі фактори, як способи правового регулювання, нормативність, загальобов'язко-вість, ступінь юридичної чинності різних правових актів і т.д.
Де дійсно знаходяться з усіма властивими характеристиками, і насам-перед формальною визначеністю, ті правила поведінки, що складають зміст права? Як це складалося історично і як могутня логіка теорії права виділила з усього різноманіття і многотысячелетнего розвитку права різні види форма-льної визначеності права, і закріпила в зрозумілому апараті юридичної свідо-мості? Саме ці питання і складають серцевину питання про форму права.
Процес появи первинних юридичних письмових джерел (окремих зако-нів, кодексів, інших актів), що мали своїм призначенням регулювання нових суспільних відносин, що складаються, виникає дуже давно. Тоді ж підкрес-лювався об'єктивний нестаток раннеклассовых держав у нових формах систе-ми соціального регулювання. Упорядкувати, закріпити соціальні відносини в знову виникаючих державно організованих суспільствах можна було тільки за допомогою чітких, формально встановлених,...
1 «Коментар до КРФ» за редакцією Л.А. Окунькова 1996р.
2 «Закон у перехідний період, досвід сучасної Росії» (Журнал «Держава і право» номер 10 1995р.)
3 Е.В. Крестьянинов «Особливості порядку прийняття Конституційних законів» (Журнал «Держава і право» номер 12 1995р.)
4 В.П. Малков «Опублікування і вступ у силу Федеральних законів і інших нормативно правових актів» (Журнал «Держави і право» номер 5 1995 р.)
5 Румянцев О.Г. Додонов В.Н. «Юридичний енциклопедичний словник 1996 р.
6 «Велика Юридична Енциклопедія»

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу