*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організаційно-штатна робота в ОВС

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 465

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………..3
1. Сутність і зміст організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ………………………………………………………………………………....4
2. Загальна характеристика існуючих типових організаційних структур органів внутрішніх справ України………………………………………………..20
3. Деякі проблеми удосконалення організаційної структури та організаційно-штатного забезпечення органів внутрішніх справ……………....33
Висновок…..…………………………………………………………………38
Список використаних джерел………………………………………………39
1. Сутність і зміст організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ

Організаційно-штатна робота – це діяльність, яка спрямована на оптимальний розподіл та ефективне використання наявної штатної чисельності, ощадливе витрачання коштів, що виділяються органам внутрішніх справ для виконання покладених на них завдань та функцій. Організаційно-штатні заходи – це заходи по створенню, реорганізації або припиненню діяльності органу.
Створення – це заснування органу внутрішніх справ уповноваженою на те особою в межах її компетенції для виконання завдань та функцій, покладених на орган діючим законодавством.
Реорганізація – це злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення органу, які призводять до зміни його структури і функцій.
Ліквідація – припинення діяльності органу внутрішніх справ без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших органів внутрішніх справ, їхніх служб та підрозділів.
Основними принципами організаційно-штатної роботи є:
використання штатної політики як інструменту для всілякого підвищення рівня виконання оперативно-службових завдань, раціональної розстановки наявної чисельності особового складу на основних напрямах діяльності органів внутрішніх справ і виключно за прямим призначенням;
недопущення свавільної зміни затверджених структур і типових штатів органів внутрішніх справ і внутрішніх військ, відповідність посадових найменувань типовим структурам, які затверджені у встановленому порядку, дотримання встановлених нормативів штатної чисельності, співвідношення керівників та підлеглих, старших виконавців та виконавців;
забезпечення суворої відповідності рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію органів внутрішніх справ, військових частин і підрозділів Конституції та законодавству України, постановам Верховної Ради, указам та розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України та Уряду Автономної Республіки Крим, рішенням обласних та міських Рад народних...
Нормативна база:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. // - К. “Феміна” -1996, 64 с.;
2. Указ Президента України “Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України 2 від 17.10.2000р. №1138/2000.
3. Наказу МВС України від 15.06.1999 № 495 «Настанова з організації роботи органу внутрішніх справ».
4. Наказ МВС України від 21 лютого 1997р. № 115 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах і внутрішніх військах МВС України".
5. № 400 від 14.04. 2004р. Про затвердження і введення в дію інструкції “ Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються”
6. Закон України вiд 20 грудня 1990 р. "Про мiлiцiю" // Відомості Верховної Ради Української РСР. – К.: 1991. - №4. - С. 20.
7. Наказ МВС України № 332 від 29.04.2001 року „Про невідкладні заходи, щодо підвищення рівня загальної професійної культури поведінки працівників ОВС.”
8. Наказ МВС України №106 від 23.02.98р. “Про підготовку резерву керівних кадрів міськрайлінорганів внутрішніх справ України”.
9. Наказ МВС України №18 від 11.01.1996р. „Про затвердження Кодексу честі працівника ОВС”.
10. Наказ МВС України №181 від 22.03.2005р. “Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування особового складу органів внутрішніх справ України”.
12. Постанова Кабінету міністрів РСР від 29 липня 1991 р. N 114 «Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР»
13. Інструкція з організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ, затверджена наказом МВС України від 21 лютого 1997 р. № 115

Література:
1. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. - 480с.
2. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под ред. В.Д.Малкова. М.,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу