*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація роботи з добору, розстановки, та виховання кадрів в органах внутрішніх справ, шляхи удосконалення

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 557

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП.......................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. РОБОТА З ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ......................................................................................... 7
1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЕБИ У ПРАЦІВНИКАХ, ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ................................................. 8
1.2. ДОБІР ТА ПОПЕРЕДНЄ ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТІВ ................... 10
1.3. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОБІР КАНДИДАТІВ .......... 13
1.4. ВИВЧЕННЯ КАНДИДАТІВ І РОЗСТАНОВКА ПРАЦІВНИКІВ… 14
РОЗДІЛ 2. ВИХОВНА РОБОТА В ОВС .................................................... 19
2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ .................................................................... 25
ВИСНОВКИ ................................................................................................... 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... 34
Конституція України як основній закон нашої держави, що має найвищу юридичну силу, встановлює курс на побудову незалежної, демократичної, соціально-правової держави, і визначає, що найвищою соціальною цінністю у суспільстві є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкан¬ність і безпека. Тому захист цих соціальних цінностей покладаєть¬ся на правоохоронні органи, зокрема, органи внутрішніх справ, до першочергових завдань яких належать захист законних прав і свобод громадян, боротьба зі злочинністю та охорона і забезпечення громадського порядку.[1]
Тому слід зазначити, що в умовах сьогодення вживан¬ня рішучих заходів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, покращання стану охорони громадського порядку і громадської безпеки, карди¬нально не поліпшить ситуації, якщо дії працівників міліції не отримають широкої підтримки головного носія суверені¬тету і єдиного джерела влади – українського народу. Тому нашим завданням є налагодження якнайтісніших зв'язків та якнайширшої взаємодії із населенням України.
Міліція – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Це поло¬ження Закону України «Про міліцію» є нормативно-право¬вою основою реального взаємозв'язку міліції із громадянами.[5]
На сучасних умовах розвитку державного будівництва воно є прин¬ципово новим етапом в усвідомленні моральних засад діяль¬ності правоохоронних органів, зумовлених гуманізацією пра¬ва, підвищенням інтересу до особистості, визнанням її над¬звичайно високою цінністю.
З огляду на окреслене Міністерство внутрішніх справ України спрямовує свої зусилля:
1. створення єдиної для країни організаційно-правової форми участі населення в охороні громадською порядку та організацію протидії правопорушенням;
2. впровадження наукових рекомендацій та досвіду парт¬нерських відносин зарубіжних країн між поліцейськими ор¬ганами та населенням;
3....
1. Конституція України : Основний закон держави // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. - №30
2. Ліпкан В.А. Теорія управління в ОВС. Навч. посібник. К., КНТ, 2007.
3. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.1991 № 114 “Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ”
4. Наказ МВС України №010 від 31.05.2001 року “Про затвердження Інструкції про порядок відбору, вивчення, проведення “СП” відносно осіб, які приймаються на службу в ОВС України”.
5. Наказ МВС України №1458 від 25.11.2003 року “Про організаційно-нормативне забезпечення виховної роботи з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ”.
6. Наказ МВС України від 25.11.2003 № 1444 “Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України”.
7. Ануфрієв М.І. Організація роботи з персоналом в органах внутрішніх справ. Методичний посібник. – К.: РВВ МВС України, 2002.
8. Ануфрієв М.І., Курко М.Н., Бандурка О.М., Матюхіна Н.П. Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ. Матеріали науково-практичної конференції. – Х.: НУВС, 2002.
9. Бесчасный В.Н. Работа с персоналом органов внутренних дел. Научно-практическое пособие. – Донецк: ДЮИ МВД при ДонНУ, 2005.
10. Легенький М.І. Організація виховної роботи з особовим складом органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ МВС України, 2006.
11. Синьов В.М., Кривуша В.І., Кушнірова Т.В., Легенький М.І. Кадрова та виховна робота в ОВС. Навчально-методичний посібник. – К.: КЮІ КНУВС, 2006.
12. Терещук О.В., Штанько О.Ф., Болотіна Н.Б. Умови проходження служби та соціальний захист працівників міліції. Збірник нормативно-правових актів України. – К.: Вікар, 2003.
13. Бизюкова И.В. Кадры. Подбор и оценка. – М., 1984.
14. Веселый В.З. Актуальные проблемы совершенствования управленческой политики кадров в ОВД. Учебное пособие. – М.,1989.
15. Иванцевич Д. Человеческие ресурсы управления.-...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу