*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості інформаційного забезпечення ОВС та шляхи його оптимізації

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 343

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ………………………..…………………..……………………………………………......................3
Розділ 1. Поняття інформації та її зв'язок з управлінням в органах внутрішніх справ………………………………………....5
1.1. Інформаційні системи в ОВС…………………………………....………7
1.2. Банки даних.……………………………..……………………….……...13
1.3. Кримінальна реєстрація та обліки ОВС……………………...…...…..18
Розділ 2. Проблеми інформаційного забезпечення управління в органах внутрішніх справ та шляхи його оптимізації…………………………..…….24
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….…..…35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…...……….…....37
Без інформації немає процесу управління, без неї не¬можливо сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, визначити проблеми, спрогнозувати розвиток подій, підготува¬ти управлінські рішення, проконтролювати їх виконання. Сфера охорони правопорядку є надзвичайно динамічною, комплексною, вона потребує постійного вдосконалення, взаємодії правоохоронних структур, що можливе тільки при належному інформаційному забезпеченні.
Інформація в органах внутрішніх справ - це відомості, які відображають стан злочинності, охорони громадського порядку та умови зовнішнього середовища, характеризують сили та засоби, а також результати діяльності органів внутрішніх справ.
Поняття "інформація" в соціальній сфері за своїм значенням найближче підходить до понять "дані", "відомості" з усіма прита¬манними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння та інше.
Під інформацією слід розуміти будь-які відомості про що-небудь, що цікавить нас з метою ефективного вирішення поставлених завдань.
При організації системи інформації в органах внутрішніх справ необхідно враховувати ряд вимог та особливос¬тей, які притаманні інформації, що використовується саме в цій га¬лузі регулювання суспільних відношень. Але спочатку треба роз¬глянути інформацію як певну дійсну загальну існуючу категорію.
Як наукова категорія, інформація характеризується різними ознаками (властивостями):
- певною самостійністю даних;
- здатністю до багаторазового використання:
- збереженням їх належним чином у того, хто їх передає та одержує;
- придатністю до обробки, інтеграції і ''стиску" обсягу за ра¬хунок вилучання дублюючої, повторної і рівнозначної інформації;
- можливістю використання математичного аналізу;
- системністю та комунікативністю [ 1 ].
Інформація, яка циркулює в органах державного управління, досить різноманітна. Необхідні відомості можуть міститись у зако¬нах, інших нормативних актах, листах, довідках, оглядах, інфор¬маційних бюлетенях тощо. Для державного управління...
1. Авер'янов В.Б. Державне управління: теорія і практика —К., 1998.—С.110.
2. Информация в государственном управлении: Научно-аналитический об¬зор.— М., 1980. — С. 19.
3. Про підвищення ефективності функціонування автоматизова¬ного банку даних в органах внутрішніх справ: Наказ МВС України від 31 берез. 1993 p. № 170. К., 1993.
4. Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої Інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів (АІС «Угон»): Наказ МВС України віл 15 лют. 1995 p. № 99. К., 1995.
5. Про створення єдиної сис¬теми централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системи МВС Украї¬ни (АІС «Арсенал»): Наказ МВС України від ЗО квіт. 1996 р. № 290. К., 1996;
6. Державне управління: теорія і практика/ За заг. ред., 8.Б. Авер'янова,— К„ 1998.— С.397.
7. Сущенко В.Д., Присяжний С.В., Коваленко О.І. Сучасний процес управ¬ління в органах внутрішніх справ; Монографічне дослідження — К., 1999.
8. Державне управління: теорія і практика/ За заг. ред. 8.Б. Авер'янова.-— К., 1998.—С.399.
9. Савицький В.А., Карацюба А.М , Святобог В.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України — К., 2000.
10. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення - X.: "Основа", 1996
11. Савицький В.А., Карацюба А.М , Святобог В.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України — К., 2000.
12. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення - X.: "Основа", 1996.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу