*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості інформаційного забезпечення та шляхи його оптимізації органів внутрішніх справ

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 457

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ………………………..…………………..……………………………………………......................3
РОЗДІЛ 1. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ…………………………………………………….……....6
1.1. Банки даних в органах внутрішніх справ.…..……………..…....…...8
1.2. Інформаційні системи в органах внутрішніх справ ……….……..13
РОЗДІЛ 2. Використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності ОВС……….……………..…….19
РОЗДІЛ 3. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю та шляхи його оптимізації…………………………..………24
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………….…..…33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…...……….…....36
Інформація - документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Державна інформаційна політика - це сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації.
Закон України “Про інформацію” закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої інформації.
Інформаційна діяльність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
Досвід використання комп'ютерних інформаційних систем і технологій у правоохоронній сфері свідчить, що основними тенденціями їхнього розвитку є:
- удосконалення форм та методів керування системами інформаційного
забезпечення;
- централізація та інтеграція комп'ютерних банків даних;
- впровадження новітніх комп'ютерних інформаційних технологій для
введення кримінологічних та криміналістичних обліків;
- розбудова та широке використання ефективних та потужних комп'ютерні мереж;
- застосування спеціалізованих засобів захисту та безпеки інформації;
- налагодження ефективного взаємо-обміну кримінологічною інформацією на міждержавному рівні.
Все це забезпечує суттєве підвищення рівня боротьби зі злочинністю світі.
Інформація в органах внутрішніх справ - це відомості, які відображають стан злочинності, охорони громадського порядку та умови зовнішнього середовища, характеризують сили та засоби, а також результати діяльності органів внутрішніх справ.
Останніми роками в Україні спостерігається інтенсивне...
1. Авер'янов В.Б. Державне управління: теорія і практика —К., 1998.
2. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення - X.: "Основа", 1996.
3. Див.: Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. - М.: Объединенная редакция МВД России, 1993;
4. Див.: Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В.К. Лисиченко. - К.: Вища шк., 1988;
5. Информация в государственном управлении: Научно-аналитический об¬зор.— М., 1980.
6. Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - М.: БЕК, 1996;
7. "Круглій стіл" з питань взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю / Вісник Академії правових наук України. - Х., 1996. - № 6.
8. Матусовський Г.А. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (правовий та поняттєво-нормативний аспекти) // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. - К.: НДІ "Проблеми людини", 1997. - Т. 7;
9. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996;
10. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.;
11. Про підвищення ефективності функціонування автоматизова¬ного банку даних в органах внутрішніх справ: Наказ МВС України від 31 берез. 1993 p. № 170. К., 1993.
12. Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої Інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів (АІС «Угон»): Наказ МВС України віл 15 лют. 1995 p. № 99. К., 1995.
13. Про створення єдиної сис¬теми централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системи МВС Украї¬ни (АІС «Арсенал»): Наказ МВС України від 30 квітня 1996 р. № 290. К., 1996.
14. Савицький В.А., Карацюба А.М , Святобог В.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України — К., 2000.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу