*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Перевищення влади або службових повноважень(ст. 365)

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 439

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ …………….3
1. Поняття та форми перевищення влади або службових повноважень…..6
2. Суб’єкт злочину 14
3. Об’єкт злочину 18
4. Об’єктивна сторона злочину 21
5. Суб’єктивна сторона злочину 25
6. Деякі особливості кваліфікації та покарання за перевищення влади або службових повноважень…………………………………………………………...26
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Злочини у сфері службової діяльності, як правило, майже не існують окремо, ізольовано від інших видів злочинної діяльності.
Найчастіше службові правопорушення є тим засобом, за допомогою якого службова особа вчинює інший, серйозніший і тяжчий злочин задля досягнення бажаного злочинного результату. Відомо безліч таких прикладів.
З використанням службового становища скоюються такі злочини, як державна зрада у формі шпигунства і розкрадання в особливо великих розмірах; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності чи ставлення до релігії і передача або збирання з метою передачі їх іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх представникам економічних, науково-технічних чи інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.
Важко назвати такий злочин, від відповідальності за який винний не намагався б ухилитися за допомогою хабара.
Злочини у сфері службової діяльності найчастіше відносяться до злочинів проти правосуддя і більшість з них є по суті спеціальним видом злочинів у сфері службової діяльності.
Та й організована злочинність не набрала б таких, що їх ми маємо сьогодні, масштабів і якостей, не мала б можливості успішно функціонувати, якби в її сферу не втягнулися службові особи.
Суспільна небезпека означених злочинів полягає ще й у тому, що при вчиненні більшості з них не тільки порушуються охоронювані законом суспільні відносини, блага та інтереси, а й формуються нові негативні антисуспільні відносини.
Конституція України (ст. 19) передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Від реалізації цього принципу значною мірою залежить правильне використання ресурсів держави, своєчасне вирішення соціальних питань, забезпечення реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Разом з тим посадові особи різних...
Нормативна база:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. // - К. “Феміна” -1996, 64 с.;
2. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. -К.: Юрінком Інтер, 2005. -478 с.
3. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних і цивільних справах. К., 1995 р.
4. Практика судів України в кримінальних справах. К., 1993 р.
5. Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995.- К., 1996.

Література:
6. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. М., 1975 г.
7. Коржанский Н.И. Квалификация следователем должностных преступлений. – Волгоград., 1986 г.
8. Коржанський М. Й. П’ять статей – сім помилок. // Юридичний вісник України. – 1996. - № 8.
9. Коржанський М.Й. Кримінальне право України. К., 2001 р.
10. Коржанський М.Й. Нариси кримінального права. К., 1999 р.
11. Коржанський М.Й. Словник кримінально-правових термінів. – К., 2000 р.
12. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. К., 2001 р.
13. Кримінальне право України в питаннях і відповідях: (Посібник для підготовки до іспитів)/ Нац. акад. внутр. справ України; Відп. ред. Я.Ю.Кондратьєв. -К.: Вид-во НАВСУ: Правові джерела, 1999. -195 с.
14. Кримінальне право України : Особлива частина/ За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. -Х.: Право; К.: Юрінком Інтер, 2001. - 494 с.
15. Клименко В.А., Мельник Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К, 1993 г.
16. Светлов А.Я. Борьба с должностными злоупотреблениями. – К, 1970 г.
17. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. К., 1998 р. С. 26-28.
18. Кримінальне право України : Практикум: Навч. посібник для студ. юридичн. вузів і фак. -К.: Юрінком Інтер, 2002. -526 с.
19. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. юрид. вузів і фак./ Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Юрид. фак.; Ред. П.С.Матишевський, С.С.Яценко, П.П.Андрущенко. -К.: Юрінком Інтер,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу