*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організаційно-методичні підходи до обліку та аудиту адміністративних витрат підприємства та їх прогнозування на основі стратегічного аналізуrn(на матеріалах ТОВ “ТЕК Західтранссервіс”»)

дипломные работы, Управленческий учет

Объем работы: 140 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 883

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти сутності та класифікації адміністративних витрат. 9
1.1. Адміністративні витрати: економічна суть та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємства. 9
1.2. Методологічні аспекти визначення економічної обґрунтованості адміністративних витрат 16
1.3. Методологічні основи організаційно-методичного забезпечення аналізу та аудиту адміністративних витрат 23
1.4. Концептуальні засади стратегічного аналізу як основа для прийняття управлінських рішень 36
Висновки до розділу 1. 43
Розділ 2. Організаційно-методологічні підходи до організації обліку та аудиту адміністративних витрат. 44
2.1. Організаційно-методологічні підходи до організації обліку адміністративних витрат 44
2.2. Методологічні аспекти визначення раціональної методики розподілу адміністративних витрат 53
2.3. Послідовність розробки і впровадження систем управління адміністративними витратами 62
2.4. Особливості організації та необхідність запровадження внутрішнього аудиту на підприємстві. 72
Висновки до розділу 2. 87
Розділ 3. Стратегічний аналіз адміністративних витрат в сучасних умовах господарювання 88
3.1. Методика стратегічного аналізу адміністративних витрат підприємства 88
3.2. Напрями удосконалення методології управління адміністративними витратами за результатами стратегічного аналізу 101
3.3. Концептуальні підходи до розвитку стратегічного аналізу у напрямках підвищення ефективності господарювання 115
Висновки до розділу 3. 121
Висновки 123
Список використаних джерел 126
Додатки 137
ВСТУП

В умовах кризової ситуації і недосконалої законодавчої бази, яка має захищати права працівників, адміністрація намагається вирішити проблему зниження витрат не за рахунок впровадження прогресивної техніки і технології, а за рахунок скорочення чисельності працюючих, заборгованості по заробітній платі, тобто за рахунок людського фактору. Тому питання пов’язані із зниженням витрат потребують не тільки глибокого вивчення в кожному конкретному випадку, а й оцінки можливих наслідків для перспективи розвитку підприємства.
З розвитком господарських відносин розв’язання питань у галузі методології витратної політики стало одним із лімітуючих чинників розвитку господарських суб’єктів – підприємств. Нові умови господарювання ставлять нові вимоги до управління витратами, як з боку держави, так і власників підприємств.
В Україні останнім часом спостерігається таке явище, як відсутність цілісної соціально-економічної політики. Складається враження, що в державі проводиться окремо соціальна та окремо економічна політики, які одна одній суперечать. Уряд постійно обіцяє зростання різного роду соціальних допомог та виплат. Неспроможність врегулювання економічних процесів як матеріальної основи проведення реформ є вагомою перешкодою вирішення ключових соціальних проблем.
Що стосується побудови нової, якісної системи обліку непрямих витрат, в тому числі і адміністративних, яка б змогла надати інформацію, потрібну для прийняття ефективних управлінських рішень в ринкових умовах, забезпечити оперативність і аналітичність обліку, то вона може здійснитись лише на основі визначення економічної природи цих витрат та розробки їх раціональної класифікації.
В Україні протягом останніх п’яти років співвідношення доходів і витрат мало неоднозначний характер. Цілком природно, що сучасна концепція управління підприємством припускає виділення з великого числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, котра зв’язана з управлінням кадрової складової виробництва – персоналом...
ВИСНОВКИ

Здійснення діяльності підприємства неможливе без здійснення адміністративних витрат. Рівень витрат відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожною структурою підрозділу.
Систематичне зниження витрат має важливе народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції.
Результати аналізу адміністративних витрат ТОВ “ТЕК Західтранссервіс ” дають можливість підсумувати наступне: на підприємстві адміністративні витрати відображають в розрізі витрат діяльності; провівши аналіз витрат за 2008 – 2009 рр., слід відмітити, що їхній розмір значно зріз в порівнянні з 2008 р.; розглянувши структуру витрат підприємства за видами діяльності, то найбільшу питому вагу складають інші операційні витрати – 75,00 %, а адміністративні витрати займають у складі витрат підприємства – 5%.
До методики стратегічного аналізу адміністративних витрат підприємства за умов автоматизації висуваються такі вимоги: системність, комплексність, оперативність, точність, прогресивність, динамічність. Аналітичний процес з використанням ПЕОМ можна зобразити в такій послідовності: постановка задачі та її формалізований опис; накопичення інформації; обробка інформації; аналіз; використання результатної інформації.
Будь-який бізнес в економічній системі розглядається як самостійна одиниця діяльності, незалежно від власників капіталу. Він повинен мати план дій з переліком фінансових показників, основним з яких є прибуток. Щоб спланувати прибуток, підприємство повинно насамперед точно спрогнозувати свої прибутки і витрати, зокрема адміністративні витрати, бути впевненим в тому, що воно зможе реалізувати певну кількість своєї продукції за визначеною ціною, точно знати вартість виробництва і збуту кожного виробу. Відсутність такого роду інформації свідчить про ризикованість діяльності підприємства.
Здійснене дослідження організаційно-методичних підходів до обліку та...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу