*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація і методика обліку та аудиту витрат, доходів, фінансових результатів підприємств громадського харчування та їх фінансовий аналіз\r\n(на матеріалах ТзОВ „Смакота”)

дипломные работы, Управленческий учет

Объем работы: 130 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 629

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи економічної сутності доходів, витрат та фінансових результатів підприємств громадського харчування 7
1.1. Визначення та класифікація підприємств громадського харчування 7
1.2. Особливості патентування та ліцензування на підприємствах громадського харчування, а також сертифікація продуктів харчування 12
1.3. Загальні підходи та основні завдання організації обліку, аналізу та аудиту на підприємствах громадського харчування 21
Висновки до розділу 1. 33
Розділ 2. Організація і методика обліку та аудиту формування доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування 35
2.1. Організація і методика обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування
35
2.2. Особливості організації обліку витрат і внутрішньої звітності центрів відповідальності на підприємствах громадського харчування
49
2.3. Організація проведення внутрішнього аудиту підприємств громадського харчування 61
2.4. Організація та методика проведення аудиторської перевірки доходів, витрат і фінансових результатів
в галузі громадського харчування 69
Висновки до розділу 2. 84
Розділ 3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та їх оцінка 86
3.1. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства 86
3.2. Аналіз рентабельності діяльності підприємства 96
3.3. Аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку 107
Висновки до розділу 3. 112
Висновки 114
Список використаних джерел 117
Додатки 125
В C Т У П

В умовах ринкової економіки виникла і успішно розвивається наряду з харчовою промисловістю і торгівлею така галузь господарства, як громадське харчування, що замінює домашнє приготування їжі суспільним виробництвом з застосуванням сучасної технології і обладнання.
Заклад громадського харчування – це організаційно-структурна статистична одиниця у сфері громадського харчування, яка виробляє, готує та продає готову продукцію, булочні, кондитерські вироби та закупні товари.
Торгівельно-виробнича діяльність підприємств (закладів) громадського харчування є досить специфічна, адже підприємства одночасно здійснюють операції з виробництва, торгівлі та обслуговування споживача в торгівельному залі. Виходячи з цього, можна виділити функції, які виконують підприємства громадського харчування:
- виробництво власної продукції;
- продаж цієї продукції;
- продаж покупних товарів;
- обслуговування в торгівельних залах;
- створення умов для споживачів.
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління підприємством, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи тощо.
Важлива роль в реалізації цього завдання відводиться обліку і аналізу доходів, витрат і фінансових результатів із врахуванням галузевої специфіки підприємств громадського харчування.. За їх допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
У складі витрат на випуск власної кулінарної продукції підприємства сфери громадського харчування обліковують тільки вартість сировини, необхідної для її виробництва, а всі інші витрати, пов’язані з випуском та реалізацією...
В И С Н О В К И

Основною особливістю фінансово-господарської діяльності закладів громадського харчування є те, що вона включає в себе одночасно елементи виробництва й торгівлі. При виготовленні власної продукції, напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) одночасно відбувається їх реалізація (торгівля) разом з придбаними на стороні товарами.
Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та створює фінансову основу для її розширення.
Удосконалення фінансової діяльності підприємства, підвищення його прибутковості потребують систематичної оцінки формування та використання чистого прибутку підприємства, аналізу основних факторів, які впливають на формування чистого прибутку, оцінку їх динаміки .
Дані такого аналізу повинні слугувати для пошуку резервів зростання прибутку, врахування цих резервів у плануванні та прогнозуванні прибутку підприємства, використанні чистого прибутку на накопичення та споживання
Зростання валового прибутку в ТзОВ «Смакота» відбулось за рахунок зростання величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 211,6 тис.грн. і 292,0 тис.грн. за 2008р. і 2009р. відповідно. Зростання ж собівартості реалізованої, продукції на 194,6 тис.грн. і 250,7 тис.грн. у 2008 р. і 2009 р. відповідно негативно вплинуло на валовий прибуток.
Аналіз даних про доходи товариства у 2007-2009рр. свідчить про їх позитивну динаміку : доходи підприємства зросли на 18,0% у 2008р. і на 39% у 2009р. При цьому основну частку в доходах ТзОВ „Смакота” займає чистий дохід ( виручка ) від реалізації. Вона становила 83,58% у 2007р., 98,62% у 2008 р. і 99,1% у 2009 р., тобто, питома вага даної статті доходів протягом аналізованого періоду зросла . Відбулись структурні зрушення і в інших статтях доходів , але чіткої тенденції до зміни...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу