*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація і методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості та її фінансового аналізу(на матеріалах СП «Едем»)

дипломные работы, аудит

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 756

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи економічної сутності дебіторської заборгованості 10
1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості: визначення, класифікація та нормативно-правове регулювання дебіторської заборгованості

10
1.2. Завдання та передумови організації обліку дебіторської заборгованості 16
1.3. Загальні поняття аналізу та аудиту визначення стану дебіторської заборгованості 23
Висновки до розділу 1. 32
Розділ 2. Організація та методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості 34
2.1. Особливості організації та методики обліку довгострокової і короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
34
2.2. Організація документування операцій з дебіторською заборгованістю
40
2.3. Методика проведення аудиту операцій з обліку дебіторської заборгованості
47
Висновки до розділу 2. 58
Розділ 3. Аналіз стану дебіторської заборгованості 60
3.1. Методика проведення аналізу стану дебіторської заборгованості 60
3.2. Аналіз дебіторської заборгованості 65
3.3. Удосконалення аналізу дебіторської заборгованості підприємства 71
Висновки до розділу 3. 80
Висновки 82
Список використаних джерел 85
Додатки 94
ВСТУП

Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість.
За сучасних умов господарювання всі підприємства намагаються здійснювати продаж товару з негайною оплатою, але вимоги конкуренції змушують погоджуватися на відстрочку платежів, у результаті чого з’являється дебіторська заборгованість. Також, значну частку дебіторської заборгованості складають зобов’язання перед підприємством за виданими авансами, підзвітних осіб, за нарахованими доходами, по розрахунках за претензіями тощо. Такі зобов’язання, які не відносяться до зобов»язань за товарами, роботами та послугами, відносяться до іншої поточної дебіторської заборгованості.
Дебіторській заборгованості належить найбільша частка оборотних активів. Вона відволікає кошти з матеріальної сфери у фінансову. Це нерідко приводить до порушення механізму обігу капіталу й визначає виникнення проблеми платежів. За таких умов для фінансування дебіторської заборгованості необхідно мати відповідне джерело, яким у більшості випадків виступає кредиторська заборгованість.
На сучасному етапі економічного розвитку більшість підприємств практично не мають можливостей нормально функціонувати у зв»язку з існуючим дефіцитом грошових коштів. Підприємствам недостатньо фінансових ресурсів для регулярного й своєчасного погашення боргових зобов’язань. Підприємства не можуть постійно перетворювати готову продукцію в грошові кошти через реалізацію, систематичне збільшення запасів вичерпує як грошові, так і сировинні ресурси. Фінансовий стан таких підприємств характеризується наявністю високої дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Потребує формування єдиної економічної концепції дебіторської...
ВИСНОВКИ

За результатами дослідження стану дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві можна сформулювати наступні висновки.
До основних критеріїв ефективної політики управління дебіторською заборгованістю слід віднести положення підприємства на відповідному товарному ринку (частка ринку, динаміка та обсяги реалізації, дохідність), швидкість обертання грошових коштів, їхній розмір та достатність, ліквідність активів та балансу, платоспроможність, фінансова стійкість.
Дебіторська заборгованість – важливий компонент оборотного капіталу. Розмір дебіторської заборгованості визначається умовами розрахунків підприємств зі своїми клієнтами.
Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацій з роботи з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями. Збільшення дебіторської заборгованості ініціює додаткові витрати підприємства на: збільшення обсягу роботи з дебіторами (зв’язок, відрядження та ін); збільшення періоду обороту дебіторської заборгованості (збільшення періоду інкасації); збільшення втрат від безнадійної дебіторської заборгованості.
Загальна сума дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві збільшилась на кінець року на 593 тис.грн, у томі числі заборгованість за товари, роботи і послуги – на 1572 тис грн.., зросла також заборгованість за виданими авансами на суму 1170 тис.грн. При цьому інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 181 тис. грн., що є позитивним явищем.
Найбільша питома вага в загальній сумі дебіторської заборгованості належить заборгованості за товари, роботи і послуги – 48,1% на початок року і 53,7% на кінець року.
Аналізуючи таблицю 3.1 можна зробити також висновок, що дебіторська заборгованість на кінець 2009 року порівняно з початком зросла на 72,1 % .
В минулому 2008 році дебіторська заборгованість на кінець...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу