*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Формування асортименту товарів на оптовому підприємстві (за матеріала-ми оптових підприємств різних форм власності)

курсовые работы, коммерция

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 1106

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ
1. Сутність і зміст процесу формування асортименту в оптовій торгівлі.
2. Коротка економічна характеристика оптового підприємства
3. Зміст асортиментної політики оптового підприємства та методичні основи її розробки. Фактори, що впливають на формування асортименту товарів оптового підприємства
4. Вплив асортиментної політики на вибір постачальників оптового підприємства
5. Управління асортиментом і товарними запасами на оптовому підприємстві
Висновки та пропозиції
Література
Вступ

У результаті нерівномірного розміщення на території України промис-ловості, що випускає товари народного споживання, виникає об'єктивна необ-хідність переміщення товарів з пунктів виробництва у райони споживання. У цих умовах роздрібним торговим організація і підприємствам, особливо дріб-ним, важко встановлювати прямі господарські зв’язки з промисловими під-приємствами. Недоцільно укладати торгові угоди і доставляти товари у свої магазини самовивозом від виробників, витрачаючи для цієї мети великі засоби. Крім того і промисловим підприємствам не вигідно відправляти невеликі пар-тії товарів (менше відвантажувального мінімуму) на далекі відстані, тому що доставка їх навіть залізничним транспортом обходиться не дешево.
Оптові торгові підприємства здійснюють перетворення виробничого асортименту товарів у торговий, створюють умови для більш широкого вибору товарів покупцями.
Закуповуючи товари у багатьох промислових підприємств і постачаючи ними роздрібні торгові організації і підприємства, оптова ланка допомагає як промисловості, так і роздрібній торгівлі.
Оптова торгівля звільняє виробничі підприємства і фірми від необхідно-сті встановлювати господарські зв'язки з великою кількістю дрібних фірм і підприємств по реалізації їхньої продукції, а роздрібні організації одержують товар для реалізації в потрібному асортименті.
Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх різновидностей, сортів тощо, об'єднаних або поєднаних за певною ознакою.
Підприємства, що виробляють товари, спеціалізуються на випуску вузь-кого асортименту товарів, що дозволяє їм впроваджувати передову технологію виробництва, вдосконалювати асортимент товарів, поліпшувати їх якість. У роздрібній торговельній мережі повинен бути представлений торговий (широ-кий) асортимент товарів, який включає асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами. Тому виникає необхідність перетворення виробни-чого асортименту в торговий, тобто підсортування товарів з урахуванням...
Висновки та пропозиції

Метою курсової роботи є – вивчення процесу формування торговельного асо-ртименту товарів на оптовому підприємстві. Об’єктом дослідження в курсовій робо-ті виступає ЗАТ«Стандарт».
Формування асортименту — це процес підбору груп, видів і різновидностей товарів відповідно до попиту населення з метою найбільш повного його задоволен-ня.
ЗАТ«Стандарт» є оптовим торговим підприємством і являє собою одну з ла-нок комерційного бізнесу, яка характеризується перш за все тим, що визначну роль у його діяльності відіграють товарно-грошові і товарообмінні операції. ЗАТ«Стандарт» це підприємство широкого профілю, яке здійснює операції роздріб-ної і внутрішньо-оптової торгівлі, бере активну участь у виробництві продукції зорі-єнтованої на попит населення.
Аналіз виконання плану оптового товарообороту показав, що впродовж 2006-2009 років ЗАТ «Стандарт» виконував планові показники в повному обсязі. Так в 2006 році перевиконання плану оптового товарообороту склало 49,5 тис.грн. (0,38%), в 2007 році перевиконання склало 41 тис.грн. (0,3%), в 2008році оптовий товарооборот перевиконано на 22,5 тис.грн., а в 2009 році – на 21,5 тис.грн.
Також слід відмітити, що фактичний показник оптового товарообороту за 2008-2009 роки значно знизився. Так у 2009 році в порівнянні з 2008 роком товаро-оборот знизився на 7,39% (1022 тис.грн.). Таке зниження відбулося через світову економічну кризу, та безпосередньо кризу в державі, нестабільність курсу валют, рі-зкого зниження платоспроможності роздрібних підприємств, що проводили оптові закупівлі та інше.
Витрати обігу ЗАТ «Стандарт» у 2009 році в порівнянні з 2008 роком знизили-ся на 15,8% (520тис.грн.). Прибуток ЗАТ «Стандарт» в 2009 році знизився на 40%(6,11 тис.грн.) і склав 9,2 тис.грн. Рентабельність ЗАТ «Стандарт в 2009 році» склала 0,07%
Причинами такого стану є: різке зниження платоспроможного попиту насе-лення, кризові явища та нестабільність економіки, зниження платіжних можливос-тей грошової одиниці (грн.), інфляція,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу