*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Творчість

курсовые работы, психология

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 493

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
План
Вступ
Розділ І. Принцип індивідуалізації 5
1.1 .Оригінальність і комунікація 5
Розділ II. Творча уява в науці і мистецтві 7
2.2. Творчість і матерія 8
Висновок
Список використаної літератури.
Вступ
Актуальність дослідження. Саме у творчості відбувається формування людини і саме через творчість є можливим вплив її неповторної індивідуальності.
З-поміж проблем філософських та психологічних в усі віки вирізняли такі, що заслуговують на статус вершинних, еталонних, взірцевих. Це проблеми, науковий та буттєвий потенціал, яких охоплює та пронизує всі рівні існування сутнього: від найбуденніших і детальних до найвеличніших і всезагальних. Проблема творчості, проблема людського життя як творчого сходження до власного «Я»,- безумовно серей них.
Зведення творчості до психічної діяльності людини не є правомірним, оскільки вириває творчість із загального процесу розвитку світу, робить джерела і передумови творчості людини незрозумілими, закриває можливість аналізу походження акту творчості, чим перешкоджає виділенню ЇЇ провідних характеристик, ви членуванню загальних і специфічних механізмів. Творчість природи і творчість людини - різні форми творчості, які, втім, мають загальні генетичні корені. Ось чому доцільно покласти в основу вихідного визначення творчості її найширше розуміння, а саме - як властивості живої та неживої природи, охоплюючи діяльність людини та життя суспільства.
Одним із ключових питань загальної психології творчості є питання про психологічний механізм творчості. У цій якості у різні історичні часи визначались: еманація, мімезис, інтуїція, інсайт, асоціація, потреба творчої самореалізації, бісоціація тощо.
Психологічний механізм творчості полягає у єдності першосигнального та другосигнального компонентів творчого процесу.
Першосигнальними слід вважати прояви оригінального інтуїтивного, безпосереднього, не передбачуваною, мимовільною.
Другосигнальними прояви - логічного, рефлексивного,
моделювального, довільною. Вмотивованою, усвідомлюваною.
Генетична психологія творчості презентує змістову динаміку творчих імпульсів та дій людини у відповідності до певного віку або онтогенетичного етапу розвитку.
Творчість і вчинок - саме ті засади на...
Висновок
З духовним зростанням людини теоретичний і практичний моменти діяльності дедалі більше поляризуються.
Саме в творчій діяльності, що здійснюється за ознаками вчинку, відбувається становлення особистості, розкриваються її можливості «активно поставити перед світом», бути, «активною стороною світу». Тільки в акті творення людина отримує здатність осягнути безмежжя власного «Я» і втілити його в реальних продуктах своєї життєтворчості.
Суть сприймання художнього твору - в його розумінні. Тут прихована одна із таємниць різниці між фантазією науковою і художньої. Людина, яка творить цілісний образ в єдності його сторін, визначень, структури, обирає лише різні способи його викладу, надаючи людині, яка сприймає, можливість розуміти, образно відтворювати, доповнювати. А. Бертсон зауважував, що розуміння, наприклад філософського трактату, стає можливим, якщо ми вловлюємо його первинний вихідний образ.
Але уявлення цього образу - праця значно складніша, ніж розуміння - праця значно складніша, ніж розуміння художнього твору, який до того ж може бути сприйнятий по-різному. Такої різниці у сприйманні науковий трактат не допускає. Ось чому художня література і мистецтво-предмети загально - доступні, наука такої доступності не має, а вимагає спеціальної підготовки для засвоєння ЇЇ апарату, специфічної мови тощо.
Несвідомий потяг не розрізняє фантазію і реальність. Він оцінює всі події незалежно від того, з чим вони мають справу - з об'єктивними фактами чи суб'єктивними уявленнями. Завдяки таким властивостям ці події стають психологічною базою мистецтва.
Психоаналіз не показує специфіки ні наукової, ні технічної творчості. Він, звертається насамперед до творчості художньої як такої, що найзручніше може ілюструвати провідні поняття цієї концепції. Ось чому виклад її можна назвати і вважати і легкою і складною справою.
Л. Виготський у праці «Психологія мистецтва» серйозно критикує психоаналітичну теорію творчості. Вчений вказує, що найлегше й найпростіше виявити корінні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу