*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Варіант № 5.

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 374

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст.

Вступ_________________________________________________________3

Корпоративна культура: сутність, процес створення, значення в організації_____________________________________________________4
Метод стратегічного аналізу середовища * PIMS *___________________9
Практичне завдання____________________________________________11
Тести________________________________________________________.21
Висновки_____________________________________________________22
Список використаної літератури_________________________________.24
Вступ.
Метою цією контрольної роботи полягає у повному розкритті питань даного варіанту У першому питанні я визначив поняття „корпоративна культура ” , ії сутність, процес створення, значення в організації. У другому питанні розкриті особливості методу аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток (Метод PIMS). На практичнім завданні проведено за матеріалами ЗАТ „Світ електроніки” комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності методом SWOT- аналізу. Далі в роботі були дані відповіді на тести для поточного контролю засвоєння вивченого матеріалу У висновку підведені підсумки на основі матеріалу, викладеного в контрольній роботі.
Під організаційною культурою розуміють складну композицію важливих припущень та установок, що бездоказово приймаються та розділяються членами колективу. Вона складається з організаційної культури, осередком якої є філософія бізнесу (менеджменту), що включає в себе філософію маркетингу, а також ціннісних орієнтацій, вірувань, сподівань, норм, міфологів та церемоній, що лежать в основі відносин і взаємодій як всередині підприємства, так і поза його межами. Корпоративна культура часто виникає та існує і без усвідомленого її формування. Отже, культуру підприємств, насамперед, характеризують: її організаційна структура; система управління; склад працівників (статевовіковий, кваліфікаційний тощо); стратегія підприємства; сукупність навичок, властива підприємству, спільні цінності. Корпоративна культура – це набір найважливіших припущень, прийнятих членами підприємства, які отримали відображення в цінностях, що заявляються підприємством та задають людям орієнтири їх поведінки та дій.
Зазначені ціннісні орієнтації, що передаються членам підприємства через символічні засоби. Отже, корпоративну культуру можна визначити як сферу менеджменту, пов'язану з розвитком інтеграційних процесів управлення, яка включає в якості основних компонентів цінності членів трудового колективу організації, переконання, норми поведінки i комунікаційної взаємодії працівників в процесі трудової діяльності, елементи матеріального середовища i тим самим відображають iндивiдуальнiсть даної організації;
Після проведення SWOT – аналізу ЗАТ „Світ електроніки ” , можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій. Придбання обладнання в лізинг та впровадження його у виробничий цикл дасть можливість підприємству покращити фінансово-господарські показники за умов економічного зростання. Підприємство,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу