*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України

контрольные работы, налоги

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 376

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ……………………………………………………... 4
1.Ініціативи розвинутих країн щодо застосування заходів
бюджетно-податкової політики з метою виходу із кризи ………………4
2.Заходи щодо зменшення ризиків ухилення від оподаткування …….. 9
3.Щодо вдосконалення механізмів зниження податкового
навантаження на фінансові ресурси підприємств ………………………11
4.Ключові завдання бюджетної політики у сфері видатків …………….17
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ……………………………………….18
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ……………………………………………….20
Тема роботи «Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України».
В роботі узагальнено міжнародний досвід застосування заходів бюджетно-податкової політики з ме¬тою виходу з фінансової кризи, розроблено пропозиції щодо мінімізації впливу фінансової кри¬зи на дохідну частину бюджету України, зокрема шляхом зменшення ризиків ухилення від опо¬даткування та зниження податкового навантаження на фінансові ресурси підприємств, визначено ключові завдання бюджетної політики у сфері видатків.
Разом із переглядом тарифів необхідно передбачити заходи з надання адресної допомоги незахищеним верствам населення. Органи виконавчої влади, впов¬новажені здійснювати такі заходи, мають бути готові до їх виконання починаючи з наступного дня після набрання новими тарифами чинності та заздалегідь проводити роботу щодо широкого інформування населення про такі заходи.
Фінансування з місцевих бюджетів витрат на надання пільг, пов'язаних із оплатою транспортних послуг населенню (проїзд у міському і приміському транс¬порті), має відповідати фактичним витратам на надання таких пільг, наприклад на основі фактичної вартості пільгових і безкоштовних проїзних квитків.
Крім того, варто провести аналіз окремих груп бюджетних витрат із метою виявлення можливостей їх зниження за одночасного збереження (або підвищен¬ня) якості наданих бюджетних послуг. Одним із пріоритетних напрямів такого аналізу є оцінка результативності й ефективності податкових витрат (податкових пільг) і державних видатків на економіку.
Також доцільно внести зміни в бюджетне законодавство, передбачивши у критичних ситуаціях (недоотримання бюджетних надходжень) можливість прий¬няття рішень щодо замороження певних груп видатків.
Для забезпечення конкурентних переваг національних товаровиробників у середньостроковій перспективі надзвичайно важливими є заходи держави з реалі¬зації сучасних інфраструктурних проектів, у тому числі транспортної інфраструк¬тури, а також зниження матеріало- й енергоємності економіки.
Пріоритетним завданням бюджетної політики України в найближчі роки має стати переорієнтація державних видатків на модернізацію бюджетного сектору економіки, підвищення його ефективності, зниження матеріало- й енергоємнос¬ті. Необхідною передумовою розв'язання таких завдань є перехід до системи середньострокового бюджетного планування та відповідного включення щорічних бюджетів у систему середньострокових пріоритетів держави. Це дасть змогу оці¬нювати середньострокові економічні й фінансові наслідки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу