*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України

контрольные работы, мировая экономика

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 476

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………………. 3
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ
КРИЗИ ТА її ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ …………………. 5
ВИСНОВОК …………………………………………………………….. 17
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА …………………………………………… 18
Тема контрольної роботи «Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України».
В роботі розглянуто причини виникнення фінансової кризи і проаналізовано її майбутній вплив на роз¬виток економіки України та світу.
Світова фінансова криза, що зародилась у США як криза ринку нерухомості І похідних фінансових інструментів, згідно з логікою глобалізації поширилася по всьому світу, вдаривши і по українському фінансовому ринку. Основними її при¬чинами експерти називають надмірно експансивну грошову політику Федеральної Резервної системи (ФРС) США, наявність величезного дисбалансу у світовій еко¬номіці, зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі Китаю, значний торго-вельний дефіцит у США, недоліки системи управління ризиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання фінансових ринків на національному і між¬народному рівнях. Сучасна фінансова криза вимагає від світової спільноти адекватних дій, але які з них у цьому випадку можна визнати такими? Для відповіді на це запитання необхідно проаналізувати, по-перше, справжні причини, що поро¬били кризу, і, по-друге, те, наскільки глибокою і тривалою вона буде.
Для розгляду факторів, що спричинили виникнення такої ситуації, слід дослідити глибинні причини подій і знайти правильні рецепти розв'язання існуючих проблем, створити механізми, що допомагатимуть згладити майбутні потря¬сіння в економіці.
Регулювання фінансової кризи досліджувалося західними економістами, зокрема такими як: Г. Мінські ("Stabilizing an Unstable Economy", 1986), Ч. Кіндлебергер ("The World in Depression 1929-1939", 1971; "Manias, Panics and Crashes", 1978), M. Фрідмен ("Monetary Policy in the United States: Design and —plementation", 1981; "The Moral Consequences of Economic Growth", 2005), Бордо ("Financial Crises m Inte
ational Library of Macroeconomic and Financial History", 1992; "The Defining Moment: The Great Depression and the American Eсоnomy in the Twentieth Century", 1998), P. Дорнбуш...
Свого часу Дж. М. Кейнс писав: "Жоден з принципів ортодоксальної фінан¬сової науки, поза сумнівом, не є більш антисоціальним, ніж фетиш ліквідності". Дійсно, акція є частиною капіталу акціонерного товариства, який може бути вкла¬дений у матеріальні активи. Він також зазначав, що "якби зробити інвестування капіталу, подібно до шлюбу, довгостроковим і нерозривуваним актом, що пере¬ривається хіба що смертю або будь-якими іншими вагомими причинами, то це могло б бути корисними ліками від наших сучасних хвороб. Бо це змусило б ін¬вестора звернути свій погляд на довгострокові перспективи і лише на них". Але далі по тексту Кейнс звертає увагу на суперечливість запропонованого засобу, оскільки "ліквідність ринків інвестицій часто сприяє, і далеко не завжди пере-шкоджає новим інвестиціям".
Цю дилему, дійсну за часів Кейнса, нині значною мірою скасовано. Можливо, ліквідність і сприяє новим інвестиціям, але частина нових інвестицій (вкладення в реальні активи) скорочується. За різними даними, тільки 2—3 % всіх фінансових операцій у світі якимось чином пов'язані з реальним сектором, решта — лише між собою або з обслуговуванням фінансового сектору17.
Немає сумнівів, що світова спільнота подолає глобальну фінансову кризу, ре¬зультатом якої стане повна зміна співвідношення сил. Враховуючи сучасний стан, а також економічні та політичні потрясіння, спрогнозувати результати цих змін дуже складно. Для України важливо не лише мінімізувати негативні впливи сві¬тової фінансової кризи, а й знайти відповідне місце в новій розстановці сил.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу