*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Планування збуту продукції Економічний аналіз стану об’єкта дослідження. Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства

курсовые работы, планирование и прогнозирование экономики

Объем работы: 53 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 320 руб.

Просмотров: 556

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
Розділ 1 Планування збуту продукції
1.1 Діючі форми та методи збуту...............................................................8
1.2 Теорія та практика планування збуту у галузях народного
господарства................................................................................................10
1.3 Сучасні проблеми та шляхи поліпшення планування збуту............20

Розділ 2 Економічний аналіз стану об’єкта дослідження
2.1 Вхідні дані до виконання практичної частини курсової роботи.....24
2.2 Складання сукупного фінансового кошторису на планований рік..27
2.2.1 Програма збуту...................................................................................27
2.2.2 Виробнича програма..........................................................................28
2.2.3 Кошторис використання основних матеріалів................................29
2.2.4 Кошторис витрат на придбання основних матеріалів....................31
2.2.5 Кошторис по праці основних виробничих робітників...................32
2.2.6 Кошторис загальнофірмових накладних витрат.............................32
2.2.7 Кошторис відділу збуту й адміністрації..........................................34
2.2.8 Кошторис виробничих підрозділів і аналіз беззбитковості і
безпеки.........................................................................................................35
2.2.9 Касовий консолідований кошторис.................................................42
2.2.10 Сукупний фінансовий кошторис....................................................43

Розділ 3 Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства
3.1 Розрахунок відносних...

Виконання курсової роботи сприяє розширенню теоретичних та практичних знань з основ планування. Теоритична частина передбачає розкриття сутності питання планування збуту продукції, а виконання практичної частини передбачає набуття навичок по вирішенню актуальних питань щодо розробки системи планів на підприємстві, їх впровадження, аналізу й оцінки ефективності роботи підприємства.
В сучасній концепції планування діяльності підприємств вивченню ринку надається особливе значення. На основі досліджень ринку товарів, що виготовляє підприємство, розробляють стратегію та тактику завоювання ринку, проведення цілеспрямованої цінової та збутової політики. Так як в діяльності підприємства спочатку складається саме план збуту для кожного найменування продукцii, потiм складається план товарних запасiв з урахуванням плану виробництва, i потiм складається план виробництва, то, безсумнівно, питання планування збуту продукції є актуальним і потребує детального вивчення. Прогнозування збуту продукції – це саме той розділ плану підприємства, де ринок владно вторгається в діяльність підприємства і диктує свої закони. У ринковій економіці не можна очікувати, що відділ збуту продасть все, що виробляється на підприємстві. Навпаки, питання повинне стояти так: скільки і по якій ціні потрібно виробити тих чи інших товарів, щоб задовольнити платоспроможний попит на них. Для вирішення цього питання необхідним є складання плану збуту.
Виробити вміння творчо підходити до складання різних видів планів (планів по праці і заробітній платі, по собівартості; планів потреби підприємства у фінансових ресурсах; планів оновлення продукції та організаційно-технічного розвитку), в тому числі і планів збуту, можна на основі виконання другого розділу даної курсової роботи, що передбачає економічний аналіз стану об’єкта дослідження (Компанія РБТ).
Наступним етапом виконання курсової роботи є аналіз отриманих даних (з кошторисів підприємства), а саме: розрахунок і аналіз показників ефективності роботи...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу