*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Підстави припинення громадянства

курсовые работы, конституционное право

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 554

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
1.Поняття інституту громадянства, громадянство України
1.1 Загальні поняття про громадянство
1.2 Питання громадянства України згідно закону "Про громадянство"
1.3 Принципи громадянства України
2.Особливості набуття та скасування громадянства в України
2.1.Порядок та підстави припинення громадянства
2.2.Державні органи, які вирішують питання громадянства в Україні
Висновки
Список законодавства та використаної літератури
Громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв'язок особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України.
Ознаками громадянства як певного зв'язку особи з державою є:
правовий характер:
необмеженість у просторі та часі;
максимальний характер взаємних прав та обов 'язків.
Цей зв'язок знаходить своє виявлення в розповсюдженні на відповідну особу суверенної влади держави незалежно від місця її проживання - на території держави чи за її межами.
Система конституційно-правових норм, що регулюють питання громадянства складає головний конституційно-правовий інститут - інститут громадянства. Джерелами цього інституту є:
Конституція України.
Закон України "Про громадянство України".
Чинні міжнародні договори України з питань громадянства.
Підзаконні акти.
Норми цих актів, виходячи з визнання права на громадянство як природного права людини, закріплюють принципи громадянства та регламентують порядок набуття і припинення громадянства, повноваження органів державної влади та інших організацій, які беруть участь 'у вирішенні питань громадянства та порядок їх вирішення.
Конституційний статус громадянина - поняття, яке відображає тільки те, що властиве усім і кожному члену суспільства, і "залишає" за своїми рамками все приватне, індивідуальне, яке стосується конкретних осіб або груп осіб. Тому до конституційного статусу громадянина входять лише загальні для всіх суб'єктивні права та обов'язки, які у суб'єктів постійно виникають і припиняються залежно від виконання ними тих чи інших професійних функцій, громадського становища, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших обставин.
Конституційний статус громадянина - єдиний, неподільний і однаковий для всіх.
До поняття правового статусу входять такі основні елементи (вони становлять його зміст і структуру):...
Конституція України, прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.-Київ, 1996.
Закон України "Про громадянство України" // Юридичний вісник України.-2001.-№П.
Закон України "Про правовий статус іноземців" // ВВР - 1994 - №23 -с. 161.
"Декларація про державний суверенітет України", прийнята Верховною Радою Української РСР 16.07.1990 р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про правила в'їздуіноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через їїтериторію" від 29 грудня 1995 року // Офіційний вісник України. - 1996. - №2.-с. 29.
Постанова Кабінету міністрів України "Про утворення Державного департаменту у справах національностей та міграції*" // Офіційний вісник України. - 2000. - №14. - с. 39.
Конституційне право України: Навч. посіб. - 1-е вид. / Погорілко В.Ф. -К.: Наукова думка. - 2002. - 734 с.
Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. - 2-е вид., допов. - К.: Юрінком Інтер. - 2000. - 416 с.
Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 640 с.
10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну Декларацію прав людини // Освіта України - 1998 - 9 грудня.
Громадянство України // Урядовий кур'єр - 2000. - №11. - с. 12-13. Земцов В.
Громадянство України: етапи становлення // Урядовий кур'єр - 1996 -21 листопада.
Громадянство України: зміни до законодавства та їх реалізація // Урядовий кур'єр - 1998 - №42, березень - с. 5.
Ісламов Р. Международно-правовое понятие гражданства и Всеобщая Декларация прав человека // Юридичний вісник України - 1998 - №4 - с. 80-85. Ісламов Р. Понятие гражданства // Юридичний вісник України - 1999 - №14 - с. 81-85.
Клюев А. Право на гражданство в Украине // Бизнес-Информ. - 1998.-№23-24.-с. 17-18.
Комогоров Ю. Громадянство в Україні: Правові та соціологічні питання // Право Укр. - 2000. - №8. - с. 115-117.
Копиленко О. Проблема подвійного громадянства у законодавстві Укр.// Юридичний вісник України...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу