*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління та його порівняння з державним управлінням

рефераты, административное право

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 497

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.

Розділ І. Загальне розуміння поняття управління, його зміст та види.
1.1 Поняття та сутність управління.
1.2 Структура системи управління.
1.3 Види управління. Соціальне управління.

Розділ ІІ. Державне управління як різновид управління.
2.1 Поняття та сутність державного управління.
2.2 Ознаки та особливості державного управління.

Висновки.

Список використаної літератури.
Вивчення адміністративного права передбачає спочатку засвоєння основних понять, теоретичних положень, пов’язаних з предметом його правового регулювання. Це зокрема такі основоположні поняття як управління, соціальне та державне управління, виконавча влада, співвідношення державого управління та виконавчої влади, методи, форми здійснення державного управління, його характерні ознаки та функції тощо. Наша робота присвячена вивченню та порівнянню таких основоположних для науки адміністративного права теоретичних понять як управління та державне управління.
Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної праці людей для досягнення певних цілей у відповідних сферах і галузях діяльності. Необхідність у визначенні змісту понять і сутності категорії «управління» обумовлена природою адміністративного права, яке виступає регулятором саме управлінських відносин. Саме тому майбутнім керівникам та управлінцям необхідно засвоїти та зрозуміти зміст управлінської діяльності. Термін «адміністрація», який сьогодні широко поширений, включаючи побутовий рівень, у перекладі з латинської означає «управління». Тому словосполучення «адміністративне право» цілком закономірно можна трактувати як «управлінське право». Більшість підручників з адміністративного права починаються із розділу про управління, соціальне та державне управління. Загалом такий підхід виправданий, бо дозволяє логічно вступити у науку адміністративного права вивченням його головної змістовної матерії – управління та його складової частини – державного управління.
Таким чином управління це досить складний процес, має об’єктивно-існуючий характер, характер системи, яка складається з керуючої і керованої підсистем. Управління у соціальних системах виявляється у свідомо-вольових зв’язках людей. Усі основні управлінські категорії не є абстрактними. Вони матеріалізовані у конкретних діях людей, колективів, у взаємовідносинах між ними. Саме тому за змістом структурних елементів, управлінських взаємозв’язків та взаємозумовленостей найскладнішим визнається соціальне управління, тобто управління людьми та їх колективами. Пізнання як соціального управління в цілому, так і окремих його видів і сторін є завданням багатьох наук соціального профілю, у тому числі й адміністративного права.
Ми з’ясували, що державне управління є складовою частиною управління в цілому та соціального управління зокрема. Це більш вузьке поняття, ніж управління та соціальне управління. Державному управлінню притаманні всі ознаки управління загалом зі своїми особливостями. Це зокрема те, що суб’єктом державного управління виступає держава в особі головним чином органів виконавчої влади та інших органів, яким органи виконавчої влади делегують свої повноваження. Об’єктом державного управління є всі сфери суспільного життя, це зокрема економічна, соціальна, адміністративно-політична сфери. Управлінським впливом тут виступає державна влада, державний примус. Зворотним зв’язком виступає інформація про публічні потреби та інтереси. Для державного управління характерно те, що і для соціального управління: виявляється через спільну діяльність людей, організовує їх для такої діяльності у відповідні колективи й організаційно оформлює; своїм головним призначенням має упорядкування та врегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх поведінку (волю); виступає в ролі регулятора управлінських взаємовідносин, що виникають між суб’єктом і об’єктом у процесі практичної реалізації функцій; є...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу