*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Державне фінансування політичних партій в європейських країнах»

рефераты, конституционное право зарубежных стран

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 495

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.

Розділ І. Загальна характеристика державного фінансування діяльності політичних партій в зарубіжних країнах.
1.1 Поняття державного фінансування політичних партій.
1.2 Види державного фінансування політичних партій.
1.3 Правове регулювання державного фінансування політичних партій у зарубіжних країнах.

Розділ ІІ. Особливості державного фінансування політичних партій в окремих європейських країнах.
2.1 Державне фінансування політичних партій в Італії.
2.2 Державне фінансування політичних партій у Франції.
2.3 Державне фінансування політичних партій у Німеччині.
2.4 Державне фінансування політичних партій в Іспанії.
2.5 Державне фінансування політичних партій у Бельгії.

Висновки.

Список використаної літератури.
Політичне життя будь якого суспільства неможливе без використання фінансових ресурсів. Без грошей у демократичному суспільстві політичні партії не змогли б організуватися, політики – спілкуватися з широким загалом, неможливо було б проводити і виборчі кампанії. Фінансування політичної діяльності, зокрема, з держбюджету, можна вважати життєвою необхідністю.
Фінансування політичної діяльності у більшості демократичних країн так само, як і в Україні, не є без проблемним, воно пов’язано з багатьма чинниками, зокрема, з морально-етичними. Позаяк такі країни ще не пройшли випробування демократією і не навчились прозоро і чесно розпоряджатися капіталами.
Підтримка з боку держави політичних партій – головна тенденція розвитку сучасного європейського парламентаризму. Держфінансування починає активно застосовуватись з середини 50-х років і одержує особливо широке поширення в останні два десятиліття. Впровадження державного фінансування політичних партій в країнах Європи було обумовлено перш за все необхідністю обмеження впливу приватних осіб (небезпека лобіювання інтересів тієї чи іншої групи капіталу) та іноземних організацій (що неприпустимо з огляду на національну безпеку країни) на партійну діяльність.
Важливою проичиною державного фінансування політичних партій також є те, що воно необхідне для того, щоб унеможливити політичну корупцію, оскільки загальновідомо, що реалізація різнопланових цілей та завдань, які стоять перед сучасними партіями, вимагає суттєвих капіталів. Саме тому питання про джерела фінансування партій, які висувають і підтримують кандидатів на виборах, виступає на перший план. Без сумніву, воно посідає і перше місце у процесі правової регламентації партійної діяльності.
Таким чином закріплення державного фінансування політичних партій є головною тенденцією розвитку законодавства як зарубіжних держав так і нашої держави. Державне фінансування діяльності політичних партій має як свої позитивні, наприклад запобігання політичній корупції, так і негативні риси, наприклад марнотратство коштів державного бюджету політичними партіями, тому воно має носити обмежений характер. Межі державного фінансування політичних партій мають бути чітко визначені у законодавстві. Держава не повинна фінансувати всі без вийнятку політичні партії. Державні субсидії повинні надаватися політичним партіям і розподілятися між ними відповідно до критеріїв електорального представлення, тобто за результатами виборів. Партія, яка не набрала жодного мандата на кількох виборах підряд, взагалі повинна втратити право на отримання державних субсидій як це має місце у деяких зарубіжних країнах. Крім того держава повинна, на нашу думку фінансувати лише справжні ідеологічні партії, а не формальні політичні клуби.
Державне фінансування діяльності політичних партій у зарубіжних країнах є досить різним, воно має свої особливості в кожній країні, а в деяких країнах і зовсім відсутнє. Фінансування політичної діяльності у більшості зарубіжних демократичних країн так само, як і в Україні, не є без проблемним, воно пов’язано з багатьма чинниками, зокрема, з морально-етичними. Проте, на нашу думку державне фінансування політичних партій є безумовно необхідним. Фінансова підтримка держави стає особливо необхідною в умовах, коли активна участь в політичному житті, і передусім у виборчому процесі, потребує все більших матеріальних затрат. Зрозуміло на них не вистачить ні власних коштів, ні добровільних пожертв. Як це не дивно, але без прямого чи опосередкованого фінансування партій державою вони є нежиттєздатними. Можливо, це і перебільшення, але щодо партій України, де їх становлення так само, як і багатопартійності перебуває у зародковому стані, є актуальним. Підкреслю, що,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу