*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Захист цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб»

рефераты, гражданское право

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 468

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ

Розділ І. Особливості правосуб’єктності малолітніх і неповнолітніх осіб.

Розділ ІІ. Поняття та форми захисту цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
1. Поняття захисту цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
2. Особливості юрисдикційної форми захисту цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
3. Неюрисдикційна форма захисту цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
4. Міжнародні форми захисту цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб

Розділ ІІІ. Особливості захисту окремих цивільних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.
1. Захист особистих немайнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб.
2. Захист майнових прав малолітніх і неповнолітніх осіб при укладанні правочинів, пов’язаних з відчуженням майна.
3. Захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб при спадкуванні.
4. Захист житлових прав малолітніх і неповнолітніх осіб.
5. Особливості відшкодування шкоди, завданої здоров’ю малолітніх і неповнолітніх осіб.
6. Відшкодування шкоди малолітнім і неповнолітнім особам, завданої втратою годувальника.
Висновки
Список використаної літератури.
Кожна цивілізована держава закріплює за своїми громадянами певні права та обов'язки і намагається створити найсприятливіші умови для їх реалізації. Тому одним з найголовніших завдань держави є захист законних прав громадян. Так, відповідно до ст. 13 Конституції України "держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання" [1]. Тобто, виступаючи гарантом реалізації законних прав, держава тим самим забезпечує виконання громадянами обов'язків, покладених на них державою. Цивілізоване суспільство не можливо уявити без наявності певних прав і свобод кожного його учасника, що забезпечують кожному можливість бути самостійним суб’єктом суспільного життя. Держава зобов’язана забезпечити реалізацію і захист суб’єктивних прав. В умовах побудови правової держави однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. Сучасне становище малолітніх та неповнолітніх в Україні викликає обґрунтоване занепокоєння в суспільстві та вимагає принципово нових підходів до захисту їх прав у тому числі і прав цивільних. Якщо оцінювати механізм, який нині діє в Україні в частині державної політики у сфері забезпечення прав та інтересів дітей, слід зазначити що не дивлячись на те, що даним питанням і приділяється увага, але в своїй більшості це призводить до дублювання різнопідхідного відношення до одних і тих же питань, що вказує на відсутність державної координації державних органів з цього важливого питання. В підтвердження цього можна зазначити, що у структурі Міністерства праці, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціального захисту, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ створено управління, що займаються питаннями забезпечення інтересів дітей [11, c.47]. Однак при такій кількості управлінь в Україні відсутній національний механізм «забезпечення реалізації та контролю за додержанням норм законодавства про права дитини» [12, c.15]. Оскільки малолітні та неповнолітні є особливо вразливою соціальною категорією...
Таким чином малолітні та неповнолітні особи, іншими словами діти, є особливо вразливою соціальною категорією громадян, захисту їх прав та законних інтересів присвячено низку законодавчих актів як вітчизняного, так і міжнародного права. Однак разом із цим механізм проведення державної політики у галузі прав дитини залишається незавершеним, а проблема захисту прав дитини в Україні постає такою, що потребує вирішення як на рівні міжнародних правових відносин, так і на рівні національного законодавства держави. Через свій незначний вік, недостатній психічний та фізичний розвиток особливістю захисту цивільних прав малолітніх та неповнолітніх осіб є те, що в більшості випадків такий захист від їх імені здійснюють їх законні представники: батьки, опікуни, піклувальники, усиновителі, органи опіки та піклування тощо. Основною формою захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб все ж таки є юрисдикційна, адже знову ж таки враховуючи вік таких осіб, їх недостатній фізичний та психічний розвиток порівняно із дорослими особами, їм часто досить важко вдаватися до самозахисту. Основні положення стосовно захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб можна звести до наступних. Так, ст. 56 Сімейного Кодексу України говорить про те, що дитина має право на захист своїх прав і право на захист від зловживань з боку батьків. Захист прав і законних інтересів здійснюється батьками, а у випадках, передбачених Сімейним кодексом (зокрема, коли органом опіки і піклування встановлено, що між інтересами батьків і дітей є суперечності, батьки позбавлені батьківських прав, громадяни, чия дієздатність обмежена унаслідок зловживання алкоголем) органом Опіки і піклування, прокурором, судом. При порушенні прав і законних інтересів дитини, при зловживанні батьківськими правами, жорстокому обігу дитина має право звернутися за їх захистом до органу Опіки і піклування при адміністрації району, а після досягнення 14-ти років в суд. Посадовці організації, інші громадяни, яким стане відомо про загрозу...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу