*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Правове регулювання інтелектуальної власності в Російській Федерації»

курсовые работы, гражданское право

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 341

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ

Розділ І. Поняття та особливості регулювання інтелектуальної власності законодавством Російської Федерації.

Розділ ІІ. Система джерел права інтелектуальної власності у РФ.
1. Система законодавства з регулювання відносин авторського права в РФ.
2. Правове регулювання права промислової власності (патентного права) в РФ.
3. Система джерел права про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції (робіт, послуг), що ними виробляється.
4. Система законодавства про охорону нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності в РФ.

Висновки

Список використаної літератури.
Одним з головних показників цивілізованості суспільства у всі часи було і продовжує залишатися зараз те, яка увага приділяється в нім розвитку науки, культури і техніки. Від того, наскільки значний інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить кінець кінцем і успіх вирішення економічних проблем, що стоять перед ним. У свою чергу, наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за наявності відповідних умов, включаючи необхідні правові передумови. До їх числа, безумовно, слід віднести законодавче закріплення таких нормативних правил, які адекватні товарно-грошовим відносинам, що складаються в суспільстві. Регулювання та охорону результатів інтелектуальної творчої діяльності забезпечує право інтелектуальної власності. Будь-яка власність має потребу в охороні. Інтелектуальна власність не є виключенням. Однак способи охорони права на об'єкти інтелектуальної власності відрізняються від таких для матеріальних об'єктів. Якщо матеріальний об'єкт власності досить помістити під "замок" чи приставити до нього охоронця, то для охорони об'єктів інтелектуальної власності такі засоби непридатні. Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб'єкту права об'єкта інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва. Охорона, яка надається інтелектуальній власності законами України, сприяє збільшенню кількості винаходів і раціоналізаторських пропозицій, росту інвестицій, розвитку науково-дослідної діяльності, що приводить до технічного прогресу, поліпшення якості промислової продукції, підвищення культурного рівня громадян. Разом із тим вивчаючи та вдосконалюючи національне законодавство з питань регулювання відносин інтелектуальної власності слід враховувати зарубіжний досвід. Перш за все досвід наших сусідів – Російської Федерації (далі – РФ), адже ми маємо спільну історію, правові традиції. Одразу слід зазначити, що регулювання відносин інтелектуальної власності законодавством РФ головним...
Таким чином право інтелектуальної власності є однією з найдавніших складових суспільно-правових відносин, і проблеми, що стосуються цієї галузі права, часто виходили на перший план у європейському суспільстві. Необхідність охороняти інтелектуальну власність виникала через бажання авторів зберегти право отримувати вигоду зі свого твору, а також через постійні випадки зазіхання на продукцію інтелектуальної власності. Новий час і суттєвий прогрес у виробництві призвели до розгалуження права інтелектуальної власності, оскільки виникає необхідність регулювати ускладнені правовідносини як у сфері промислових винаходів, так і в сфері авторського права на художні твори. З розвитком міжнародних відносин система реєстрації авторських прав ускладнюється та глобалізується, виникають міжнародні інститути регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Поступовий розвиток цієї сфери триває досі та буде тривати в подальшому через постійний розвиток технологій виробництва та трансляції інформації. Можна зробити висновки, що у цілому законодавство як України так і Російської Федерації у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об'єкта, в якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого. Інтелектуальна власність, що охороняється зараз у більшості країн світу, в тому числі і в Російській Федерації в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу в усіх галузях розвитку суспільства. Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ Росії усіх форм власності. Нормативно-правова Російської...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу