*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права»

курсовые работы, административное право

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 470

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ. Актуальність вирішення проблеми органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративного права.

Розділ 1. Загальна характеристика органів виконавчої влади.
1.1 Поняття та ознаки органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративного права.
1.2 Правовий статус органів виконавчої влади.

Розділ 2. Система органів виконавчої влади.
2.1 Кабінет Міністрів України – основний суб’єкт адміністративного права.
2.2 Центральні органи виконавчої влади.
2.3 Місцеві органи виконавчої влади.

Висновки.

Список використаної літератури.
Однією з найважливіших проблем адміністративного права в сучасний період є впорядкуваняя та підвищення ефективності діяльності суб’єктів адміністративного права – у першу чергу органів виконавчої влади. Однією з найбільш гострих для України проблем політико-організаційного характеру є проблема виконавчої влади. Широко відомий у світі термін «виконавча влада» на протязі більш як 70-річної історії нашої держави був фактично вилучений з наукового обігу. Тоді домінувала теорія про поєднання у радах законодавчої і виконавчої влади. Здавалося, що всевладдя рад цілком поглинуло виконавчу владу як самостійну форму державновладних проявів. Проте, як відомо, ради всіх ланок ніколи не були всевладними, про що свідчить багаторічна історія і практика радянського будівництва. Не були вони і органами влади і управління, як обгрунтовувалось у численній науковій літературі. Зокрема, про це свідчить те, що ради законодавчу роботу у повному обсязі ніколи не здійснювали. До того ж проекти рішень місцевих органів влади, як правило, готували виконавчі органи, і цим фактично підмінювали законодавчу владу. Звідси, з одного боку, практика підміни законодавчих актів підзаконними (виконавчими), а з іншого – безпосереднє втручання, як правило, некваліфікованих законодавців у сферу виконавчо-розпорядчих органів та в їх діяльність, що у підсумку призвело до того, що проблема державного бкдівництва в Україні – створення дійового механізму реалізації законів – й досі не розв’язана. За весь період панування радянської влади так і не було сформовано справжньої нормативно-правової бази, яка б організаційно-функціонально закріплювала статус виконавчого апарату рад. Останнім часом нарешті був прийнятий закон «Про Кабінет Міністрів України», який хоч і є недосконалим і потребує внесення змін, проте є важливим кроком до чіткого закріплення правового статусу органів виконавчої влади загалом. З позицій західної науки адмінісративного права виконавча влада – це система органів державного управління...
Таким чином органи виконавчої влади є особливими та найважливішими в системі суб’єктів адміністративного права. Вони відрізняються від інших суб'єктів та органів державної влади за своїм призначенням, функціями, характером управління, взаємовідносинами між різними органами влади та управління, формами та методами реалізації своїх державно-владних повноважень, складом державних службовців. Органи виконавчої влади – це найбільша частина державного аперату, вони мають різні види, структуру. У виконавчих органах державної влади сконцентровані всі силові міністерства, більшість правоохоронних органів, величезні матеріальні ресурси і величезний апарат державних службовців для ефективної взаємоузгодженої реалізації управлінської діяльності. Усі органи виконавчої влади та управління мають право на правотворчість – видання в межах своєї компетенції відомчих або локальних нормативно-правових актів. Кабінет Міністрів має також право законодавчої ініціативи. Органи виконавчої влади та управління відрізняються від державних підприємств, установ та організацій за державно-владними повноваженнями і соціальним призначенням. Крім того, практично всі центральні та місцеві органи виконавчої влади і управління мають право ухвалювати індивідуальні державно-правові рішення і застосовувати закони відповідно до принципу законності і справедливості тощо. Таким чином, під органом виконавчої влади розуміється така ланка державно-владного механізму (державного апарату), якому у відповідності з принципом поділу влади держава доручає практичне здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у різноманітних сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного життя суспільства. Виконавча влада є відносно самостійною формою єдиної державної влади України, вона має притаманні лише їй функції, які здійснюються системою органів виконавчої влади на підставі визначеного правового механізму реалізації законів та інших нормативно-правових актів, за допомогою державного управління з...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу