*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

«Особливість Правил страхування як локального нормативного акту страховика»

рефераты, Страхование

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 420

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.
1. Місце локальних нормативно-правових актів в системі джерел права.
2. Локальні нормативно-правові акти у страховому праві. Правила страхування як особливий локальний акт страхової організації.
3. Порядок прийняття, реєстрації та внесення змін до Правил страхування.
Висновки
Список використаної літератури.
Під джерелами права у юридичні науці традиційно розуміють форми зовнішнього виразу правових норм. В кожній правовій системі різних держав такі форми існування та об’єктивного виразу права можуть відрізнятися за своєю питомою вагою, роллю та значенням. Основним джерелом права країн романо-германської правової сім’ї, до якої більшість дослідників відносять і правову систему нашої держави є нормативно-правовий акт. Класифікувати нормативно-правові акти можна за різними ознаками, але найбільш поширеною та вживаною є класифікація джерел права за їх юридичною силою. Найменшою юридичною силою в ієрархії господарського законодавства належать документи, що приймаються на індивідуальному (локальному) рівні, тобто встановлюють обов'язкові до дотримання та виконання правила для певного кола учасників господарської діяльності. До таких документів належать статути суб'єктів господарської діяльності, різного роду господарсько-правові та інші види договорів, угод, контрактів, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші документи. Ці локальні акти можуть включати як положення чинного законодавства, або містити посилання на них, так і містити інші відомості, що не суперечать чинному та встановлюють додаткові, ніж чинне законодавство, права та обов'язки для осіб, на яких розповсюджуються положення локальних норм. Однією із підгалузей господарського законодавства є страхове законодавство, що характеризується власною специфічною ієрархією джерел та відповідно особливостями локальних нормативних актів у сфері страхової діяльності. У даній роботі ми маємо на меті більш детально з’ясувати місце та особливості локальних нормативно-правових актів у страховому законодавстві, зокрема Правил страхування як особливого локального акту страховиків.
Таким чином локальні нормативно-правові акти посідають важливе місце в ієрархії системи господарського законодавства та такої його підгалузі як страхове законодавство. Характерними юридичними особливостями даних нормативних актів є те, що вони по-перше мають особливу процедуру прийняття та внесення змін. Такі акти приймаються самими суб’єктами господарювання їх керівними органами. По-друге такі акти мають обмежену сферу дію та розповсюджують свою чинність лише на дану конкретну господарську організацію, в межах якої вони приймалися. По-третє локальні нормативні акти, як правило, більш детально врегульовують особливості внутрішніх корпоративних відносин певної господарської організації ніж закони чи інші підзаконні нормативно-правові акти. Водночас локальні нормативні акти не повинні суперечити Конституції, законам, підзаконним та іншим нормативно-правовим актам вищої юридичної сили, а також, як правило, локальні акти не повинні встановлювати умови гірші, ніж встановлюють акти вищої юридичної сили. Поряд із іншими локальними нормативними актами такими як статут чи засновницький договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату працю у таких специфічних суб’єктів господарювання як страхові компанії особливе місце актів посідають Правила страхування. Вони вміщують умови певного виду страхування, що здійснюється страховою організацією, на підставі яких укладаються договори добровільного страхування і які підлягають обов’язковій реєстрації Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України при видачі ліцензії на право здійснення певного виду страхування. Правила страхування повинні відповідати та не суперечити актам законодавства вищої юридичної сили – законам та підзаконним актам, що врегульовують відносини страхування. До змісту таких Правил законодавством також встановлюється певні спеціальні вимоги.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу