*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка системи внутрішнього фінансового контролю суб'єкта господарювання.

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 105 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 641

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи визначення внутрішнього фінансового контролю
1.1. Сутність, завдання і функції внутрішнього фінансового контролю
1.2. Види і форми внутрішнього фінансового контролю
1.3. Метод і методичні прийоми внутрішнього фінансового контролю
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Організаційно–методичні підходи до оцінки системи внутрішнього фінансового контролю ресторанного господарства
2.1. Визначення, класифікація та організаційно-правова характеристика підприємства ресторанного господарства
2.2. Організація проведення внутрішнього фінансового контролю підприємства ресторанного господарства
2.3. Організація та методика проведення внутрішнього контролю за доходами, витратами і фінансовими результатами підприємства в галузі ресторанного господарства
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Удосконалення внутрішнього контролю на підприємстві
3.1. Методи аналізу та їх використання під час проведення внутрішнього контролю.
3.2. Концептуальні підходи до розвитку стратегічного аналізу у напрямках підвищення ефективності господарювання
3.3. Шляхи підвищення ефективності внутрішнього фінансового контролю.
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
В C Т У П
В умовах ринкової економіки виникла і успішно розвивається наряду з харчовою промисловістю і торгівлею така галузь господарства, як ресторанне господарство, що замінює домашнє приготування їжі суспільним виробництвом з застосуванням сучасної технології і обладнання.
Підприємство ресторанного господарства – це організаційно-структурна статистична одиниця у сфері громадського харчування, яка виробляє, готує та продає готову продукцію, булочні, кондитерські вироби та закупні товари.
Торгівельно-виробнича діяльність підприємств (закладів) ресторанного господарства є досить специфічна, адже підприємства одночасно здійснюють операції з виробництва, торгівлі та обслуговування споживача в торгівельному залі.
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління підприємством, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи тощо.
Зміни соціально-економічного стану та системи господарського управління України вимагають радикальних перетворень в організації і методології контролю, наслідком яких повинно стати формування якісно нового механізму контролю, що базується на економічних методах господарювання. Сучасна економічна система повинна використовувати такі важелі, які б сприяли забезпеченню принципу максимальної економічної ефективності та досягнення найбільшого кінцевого результату. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить удосконаленню основних функцій системи управління, до яких відноситься і контроль.
Функціонування відокремлених структурних підрозділів призводить до виникнення розгалуженої системи центрів відповідальності, обумовлює наявність такого специфічного об’єкту контролю, як внутрішньогосподарські розрахунки, та потребує комплексного впорядкування системи організації контролю. Раціональна організація контролю є необхідною передумовою...
Висновки

З метою успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль.
Система контролю має бути економічно вигідною, тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за витрати підприємства через її відсутність. Якщо система внутрішньогосподарського контролю буде функціонувати ефективно, це дасть змогу скоротити витрати на проведення внутрішнього аудиту.
Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.
Основною особливістю фінансово-господарської діяльності підприємств ресторанного господарства є те, що вона включає в себе одночасно елементи виробництва й торгівлі. При виготовленні власної продукції, напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) одночасно відбувається їх реалізація (торгівля) разом з придбаними на стороні товарами.
Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що характеризує абсолютну ефективність його роботи. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим чинником стимулювання виробничої і підприємницької діяльності підприємства та створює фінансову основу для її розширення.
Удосконалення фінансової діяльності підприємства, підвищення його прибутковості потребують систематичної оцінки формування та використання чистого прибутку підприємства, аналізу основних факторів, які впливають на формування чистого прибутку, оцінку їх динаміки .
Дані такого аналізу повинні слугувати для пошуку резервів зростання...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу