*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт про проходження практики на підприємстві

отчеты по практике, Экономика предприятия

Объем работы: 60 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1892

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1 Загальна характеристика підприємства.
Розділ 2 Управління трудовими ресурсами підприємства.
Розділ 3 Управління матеріально-технічною базою підприємства.
Розділ 4. Управління поточними витратами підприємства.
Розділ 5 Управління доходами підприємства.
Розділ 6 Управління фінансовим результатом діяльності підприємства.
Розділ 7 Управління сплатою податкових платежів підприємства.
Розділ 8 Управління активами підприємства.
Розділ 9 Управління капіталом підприємства.
Розділ 10 Загальна оцінка ефективності господарсько-фінансового стану підприємства.

Висновок.

Список використаної літератури.

Додатки.
Метою проходження практики на МКУП «Міськсвітло», є засвоєння студентами теоретичних знань щодо сучасних методів і форм органiзацiї виробничої, підприємницької, економічної діяльності МКУП «Міськсвітло», формування в них на базi одержаних у навчальному закладi теоретичних знань професiйних умiнь i навичок для прийняття самостiйних управлiнських рiшень у процесі виконання своїх функцій в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичнiй дiяльностi.
Завданням виробничої практики є провести послідовний економічний аналіз основних показників господарської діяльності підприємства за звітний період та ознайомитись з дiючими нормативно-правовими документами, згiдно яких здiйснюється виробничо-пiдприємницька дiяльнiсть, правилами та процедурами створення виробничих пiдприємств, їх органiзацiйною та виробничою структурою, специфiкою органiзацiї виробничих процесiв, зiбрати i узагальнити вiдповiднi матеріали для написання звіту з практики.
МКУП «Міськсвітло» є комунальним підприємством, метою діяльності якого є здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.
Основною діяльністю товариства є надання послуг електропостачання міста та експлуатації зовнішніх мереж.
Проаналізувавши фінансово-господарський стан МКУП «Міськсвітло» , необхідно зазначити, що підприємство має серйозні недоліки як в організації своєї діяльності так і в постановці облікової політики. За результатами аналізу фінансової звітності малого підприємства, треба відзначити негативні тенденції функціонування підприємства, що ведуть до зменшення результативності діяльності та відображають кризове фінансове становище. Також потребує удосконалення і організація облікової політики, так як дані фінансових звітів повинні містити повну, правдиву та достовірну інформацію щодо діяльності підприємства, на основі якої приймаються управлінські рішення.
Для фінансової стабілізації підприємства необхідно вжити дії щодо: здійснення систематичного контролю за станом сплати покупцями відпущених товарів; при виникненні дебіторської заборгованості потрібно вживати заходів щодо припинення подальшого відпуску товарів боржникам; не допускати фактів надходження і сплати неякісної, зайвої чи не потрібної підприємству продукції шляхом чіткого дотримання умов договорів та організації ефективної роботи між працівниками підприємства; стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, бо значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості та залучення додаткових джерел фінансування; трансформувати борги у власність; глибоко проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним; не допускати причин та умов, які ведуть до виникнення простроченої дебіторської заборгованості по товарних операціях, нестачах і крадіжках; розробляти фінансову стратегію, тобто впровадження фінансового планування та розробку фінансового плану або бізнес-плану (це досягається
58
шляхом...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу