*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розроблення системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 96 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 471

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.
1.1 Економічна природа системи моніторингу фінансового стану.
1.2 Методичні підходи до здійснення моніторингу фінансового стану.

РОЗДІЛ ІІ. МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «Мартинівський спиртовий завод».
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.
2.2 Моніторинг фінансового стану Мартинівського спиртозаводу.

РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАРТИНІВСЬКОГО СПИРТОЗАВОДУ.
3.1 Можливості вдосконалення моніторингу фінансового стану шляхом здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту.
3.2 Прогнозування та аналіз основних показників діяльності програмою Excel.

Висновки та пропозиції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ДОДАТКИ.
Моніторинг фінансового стану підприємства на сучасному етапі господарювання є надзвичайно актуальним питанням. Це пов’язано із труднощами функціонування під час виходу з кризи та можливістю його критично оцінювати фінансові результати діяльності підприємства у статиці за певний період та в динаміці — за низку періодів.
Моніторинг фінансового стану дає змогу знайти «больові точки» підприємства та вчасно вжити заходів для більш ефективного використання фі¬нансових ресурсів та більш раціонального їх розміщення на підприємстві.
Однією із особливостей моніторингу фінансового стану підприємства є те, що його можна оцінювати з позицій довгострокової і короткострокової перспектив. Короткострокова перспектива критерієм оцінки стану підприємства визначає платоспроможність та ліквідність, тобто можливість підприємства своєчасно та в повному обсязі погасити борги за короткостроковими зобов’я¬заннями.
Моніторинг фінансового стану може здійснюватись і у формі експрес-аналізу. Метою його є оперативна і нескладна за методикою здійснення оцінка фінансового добробуту та перспектив розвитку підприємства. Проведення експрес-аналізу здійснюється в три етапи: перший - підготовчий; другий - попереднє ознайомлення з бухгалтерською звітністю; третій – її аналіз. Саме цьому і присвячене дане дослідження.
Метою дипломної роботи є дослідження основних інструментів та методів системи моніторингу фінансового стану торговельного підприємства.
Для досягнення визначеної мети у дипломній роботі передбачено розв’язання певних задач, зокрема:
- вивчення теоретичних засад економічної природи системи моніторингу фінансового стану;
- дослідження основних методичних підходів до здійснення моніторингу фінансового стану;
- здійснення організаційно-економічної оцінки ДП «Мартинівський спиртовий завод»;
- проведення експрес-моніторингу його фінансового стану та формування висновків на його основі;
- дослідження можливих методів вдосконалення системи моніторингу фінансового стану підприємства;
-...
В умовах ринкової економіки фінансова стійкість для підприємства надзвичайно важлива, оскільки підприємства несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед постачальниками та персоналом підприємства.
Моніторинг – це процес безперервного відслідковування змін в фінансовій діяльності підприємства та виявлення відповідності цих змін бажаним результатам.
Джерелом інформації для здійснення моніторингу фінансового стану є фінансова звітність торговельного підприємства.
В узагальненому вигляді, фінансова стійкість є основною складовою загальної стійкості підприємства і являє собою об’єкт фінансового управління господарською діяльністю. Більш того, вона характеризує стан фінансових ресурсів, такий процес їх формування, розподілу та використання, який робить можливим збалансований, пропорційний розвиток підприємства за умов забезпечення та збереження платоспроможності та кредитоспроможності при наявності допустимого рівня ризику.
Стан фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах є результатом ефективного управління усіма напрямами діяльності підприємства, його активами, грошовими потоками та структурою капіталу підприємства.
Моніторинг фінансового стану потребує кваліфікованих працівників – фінансистів, аудиторів, а також і грамотно сформованої інформаційної бази для проведення такого аналізу. В узагальненому вигляді, трудовий склад підприємства, до функцій якого входить здійснення моніторингу називають моніторинговою службою. Метою її створення є ефективне, тобто достовірне та своєчасне отримання необхідної інформації даною службою від усіх структурних підрозділів торговельного підприємства.
Ознайомившись з теоретичними аспектами системи моніторингу та діагностики фінансового стану підприємства можемо відмітити, що створення її на підприємстві, і не лише торговельному, є досить важливим завданням для керівництва цього підприємства, адже постійний моніторинг допомагає не лише повсякчас відслідковувати зміни життєво важливих показників...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу