*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Науковий підхід і науковий результат

рефераты, Юридические науки

Объем работы: 10 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 506

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.
1. Поняття наукового підходу в юридичних дослідженнях.
2. Методологічні підходи в юридичних дослідженнях.
3. Поняття наукового результату в юридичних дослідженнях.
Висновки.
Список використаної літератури.
Процес руху людської думки від незнання до знання на¬зивають пізнанням, в основі якого лежить відбиття і відтво¬рення у свідомості людини об'єктивної дійсності.
Наукове пізнання відрізняється від буденного пізнання метою, кінцевим результатом, методами і засобами свого отримання, предметом пізнавального інтересу і специфікою суб'єктів, які займаються наукою.
Якщо науку розглядати як сукупність фактів, теорій і методів, зібраних у підручниках, що перебувають в обігу, то в такому разі вчені — це люди, які більш-менш успішно роблять внесок до створення цієї сукупності. Роз¬виток науки за такого підходу — це поступовий процес, у якому факти, тео¬рії і методи складаються у запас досягнень, що дедалі зростає, яким є науко¬ві методологія і знання.
Таким чином можна зробити висновки, що проблематика в контексті даної теми існує ще і в тому , що у країні дослідники не мають вільного доступу до архівних ма¬теріалів. Зокрема, для них закриті фонди міжнародного відділу ЦК КПРС, які містять матеріали стосовно вторгнення 1956 р. військ Радянської армії до Угорщини, 1968 р. — до Чехословаччини, 1979 р. — до Афганістану, приду¬шення національних рухів наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. у Прибалтиці, Закавказзі. Також недоступна більшість документів спеціальної картотеки «Особлива папка», де містяться матеріали про «агентурні розроб¬ки» всіх відомих письменників, художників, артистів, музикантів, політиків, воєначальників; інформація про цінності, вилучені з Рейхсбанку Німеччини; 100 томів про порушення законності в СРСР в 30-50-і роки, які розглядала комісія ЦК КПРС. У так званому архіві Президента Російської Федерації сховані папери И.Сталіна. Закрито архіви Комітету державної безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Прокурату¬ри. В них містяться, наприклад, матеріали стосовно впливу СРСР на полі¬тику інших країн та дезінформації світової громадської думки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу