*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Засади конституційного ладу в Україні

курсовые работы, государство и право

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 482

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3-4с.
І. Характеристика поняття конституційного ладу 5-6с.
ІІ. Основні засади конституційного ладу в Україні
2.1 Принцип народовладдя 6-8с.
2.2 Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову владу та державний суверенітет 8-11с.
2.3 Пріоритет прав людини в Україні 11-14с.
2.4 Правотворчість в Україні 14-15с.
2.5 Верховенство права 15-16
2.6 Подолання правового нігілізму і проблем правової культури 16-17с.
2.7 Державна влада і методи державного управління 17-21с.
2.8 Протидія корупційним проявам 21-22с.
2.9 Соціальна правова держава і громадянське суспільство та його пріоритет перед державою 22-29с.
Висновок 30c.
ВСТУП
Проголосивши свою незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і громадянського суспільства. Дані перетворення не можуть статися самі собою. Для здійснення радикальних змін у державотворенні нашої молодої держави необхідна єдність народу у прагненнях до досягнення такого розвитку держави, щоб можна було б дійсно відчувати себе часткою даного суспільства, бути гордим, що є громадянином держави Україна.
Незалежність – це перша сходинка до побудови держави, але не основна ознака, яка є ключовою у здійсненні функцій такого соціального інституту як держава. Втілення в життя системи управління, апарату держави, демократичного режиму є основними рисами конституційного ладу держави.
Конституційний лад один із найґрунтовніших, найоб’ємніших за обсягом вираження правовим інститутом конституційного права.
Розкриття поняття та сутності конституційного ладу надає уявлення про стан розвитку процесів всередині держави, перетворення певних суспільних явищ у якісно нові державно-правові формування: виокремлення функцій держави, які покликані для задоволення соціальних потреб суспільства.
Нестабільність конституційного процесу в Україні свідчать про недосягнення тих конституційних положень, які закріпленні у преамбулі Основного Закону України.
Основами конституційного ладу є фундаментальні принципи життя й діяльності держави як єдиної системи, єдиного механізму, найважливіші в державі суспільні відносини. Інакше кажучи, це правила діяльності держави у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах.
В ході розкриття даної проблематики необхідно звернути увагу на механізм державного управління в Україні, місце Конституційного суду в апараті держави, проблеми розвитку та зміцнення демократичної, соціальної, правової держави в Україні.
ВИСНОВОК
Засади конституційного ладу необхідні для існування українського суспільства та держави керівні положення, що розкривають систему організації державного ладу, організації публічного управління, перетворення у громадянське суспільства та втілення в життя ст. 1 Конституції України.
У змісті курсової роботи окреслено детально кожну з засад конституційного ладу, які виокремлені у наукових працях юристів-конституалістів: Шаповала В., Фріса П., О. Тодики, Ю. Селіванова.
Засади конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої держави, дублюючи положення Конституції у Розділі І «Загальні засади». Але їх широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, статтях, та, жаль більшості громадян України невідомо про ці положення.
Крім того, посттоталітарне суспільство в Україні не мало і ще досі не має тієї соціальної сили, яка забезпечила б достатню підтримку проголошеного і навіть конституційно схваленого загального курсу демократичних перетворень, зробила б ці процеси незворотними на шляху не політичного саморозвитку. Такою соціальною силою в суспільстві виступає так званий «середній клас», якого в Україні фактично немає.
Трансформація українського суспільства має бути кардикальним перетворенням не лише економіки, а й докорінною реорганізацією політичної, правової систем, побудови на принципово нових засадах стосунків держави та суспільства, держави та особи.
Ситуація в Україні передбачає наявність протиріч, які ускладнюють і без того важкий процес. По-перше, наявність системи управління, яка залишається радянською, по-друге, конституційно визначені права людини та поряд правова і соціальна цінність держави, по-третє, більшість варіантів рішень береться в західноєвропейській школі права, запозичення, яке немає обґрунтування залишається непрацюючою конструкцією.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу