*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Загальна характеристика законодавства України у сфері охорони авторського права та суміжних прав

контрольные работы, авторское право

Объем работы: 32 стр

Год сдачи: 2004

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 974

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………..….....3
I. Авторське право…………………………………………………….…...6
I.1 Поняття і види результатів, що охороняються авторськими правами………………………………………………………………….6
I.2 Об’єкти авторського права…………………………….…….……..9
I.3 Суб’єкти авторського права………………………….…….……..15
I.4 Особисті немайнові права авторів………………………..………16
I.5 Майнові права авторів та іншої особи, що має авторське право……………………………………………………………….…..20
II. Суміжні права……………………………………………………….....25
2.1. Поняття суміжних прав…………………………………….…....25
2.2. Суб’єкти суміжних прав…………………………………..……..26
2.3. Суб’єктивні суміжні права………………………………..…..…31
III. Захист авторського права і суміжних прав……………………….....36
Висновок…………..………………………………………………………19
Література……………...…………………………………………………..20
Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з істо¬ричної точки зору, мізерно малий. І відносилася вона тільки до дея¬ких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і ми¬стецтва, а також винаходів.
Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному грома¬дянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної твор¬чості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні ме¬ханізми захисту авторських прав, прав промислової власності, мо¬ральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності через такі основні причини:
по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;
по-друге, уряди свідомо прагнуть заохочувти творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.
У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначень, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.
Авторське право і суміжні права охороняють права автора твору, створеного в результаті творчої інтелектуальної праці. Вони стосуються особливих форм творчості, що мають відношення головним чином до засобів масових комунікацій – не тільки до друкованих публікацій, а йдо радіо- та телепередач, прокаиу фільмів, комп’ютерних систем збереження та відтворення інформації.
Авторське право охороняє форму вираженя ідеї, а не самі ідеї. Як тільки ідеї втілюються в матеріальний носій, виникає правова охорона форми твору– розташування слів, нот, знаків. В об’єктивному змісті авторське право являє собою сукупність правових норм, що регулюютьвідношення з приводу створення і використання творів, літератури, мистецтва. У суб’єктивному змісті авторське право – це особисті немайнові та майнові права, що належать особам, котрі створили твори науки, літератури, мистецтва.
Права, які стосуються виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення прийнято називати “сміжними правами” тобто правами в галузях, суміжних з авторським правом.
Для того, щоб навчитися вчасно виявляти у своїй продукції, роз¬робках створювані при цьому об'єкти інтелектуальної власності, не¬обхідно набути певних знань у зазначеній сфері. Це дасть можливість одержати не тільки право на охорону інтелектуальної власності в країні та за кордоном, а й перетворити її у особливо конкуренто¬спроможний на ринку товар, нерідко дуже дорогий і високоприбут¬ковий, в разі правильного його використання.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу