*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Міжнародне трудове право

рефераты, Трудовое право

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 546

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО 4
1.Поняття міжнародного трудового права, історичні передумови
його становлення та розвитку 4
2. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права 9
3. Суб'єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового
статусу 12
4. Джерела міжнародного трудового права 19
5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин 26
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 33
Тема реферату «Міжнародне трудове право».
Забезпечуючи регулювання міждержавних відносин, спрямо¬ваних на захист основних трудових прав людини, міжнародне трудове право, водночас, є частиною міжнародного захисту прав людини, і більше того, саме міжнародне трудове право поклало початок становленню інституту захисту прав людини у міжнарод¬ному праві.
Мета реферату – розкрити поняття міжнародного трудового права, історичні передумови його становлення та розвитку, його мета, завдання, функції та принципи, визначити суб’єкти міжнародного трудового права, та міжнародно-правові стандарти та ін..
Значна увага у діяльності МОП зосереджена на проблемах правового регулювання праці дітей та підлітків. Передусім, це норми, які визначають мінімальний вік для прийняття на робо¬ту у різних галузях господарства, регламентують умови праці молоді на різних роботах, нічну працю та медичне обстеження. Такими є, зокрема, конвенції № 10 «Про мінімальний вік допус¬ку дітей на роботу у сільському господарстві» (1921 р.),№ 15 «Про мінімальний вік допуску підлітків на роботу вантажника¬ми вугілля або кочегарами на флоті» (1921 p.), № 16 «Про обо¬в'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту суден» (1921 p.), N° 59 «Про мінімальний вік прийняття дітей на роботу в промисловості» (1937 p.), № 60 «Про вік прийняття на роботу дітей на непромислові роботи» (1937 p.), № 77 «Про медич¬ний огляд дітей і підлітків з метою з'ясування їх придатності до праці у промисловості» (1946 p.), № 112 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок» (1959 p.), № 123 «Про мінімальний вік допуску на підземні роботи у шахтах та рудни¬ках» (1965 p.). Основною і найбільш загальною щодо багатьох цих питань є «Конвенція № 138 Про мінімальний вік прийому на роботу» (1973 p.).
Норми, які визначають мінімальний вік для прийняття на ро¬боту та регулюють її умови, стали правовою основою для форму¬вання четвертого принципу у декларації 1998 р. — принципу дієвої заборони дитячої праці.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу