*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Глобальні фінансові виклики

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 23 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 360

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………… 3
ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВІ ВИКЛИКИ ………………………….. 5
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ………………………………. 21
ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………. 22
Тема контрольної роботи «Глобальні фінансові виклики».
У роботі проаналізовано основні причини виникнення світової фінан-сової кризи, з'ясовано чинники та визначено механізми поширення кризових явищ на фінансовому ринку, розглянуто особливос¬ті розвитку кризових явищ у фінансовій сфері України, окреслено напрями й заходи, здійснен¬ня яких дасть змогу зменшити наслідки світової фінансової кризи.
Фінансова криза виникла не вперше в економічній історії, однак і цього ра¬зу світова економіка виявилася не в змозі адекватно протистояти їй. За своїми масштабами поточна криза перевершила більшість попередніх, епіцентр яких перебував у країнах, що розвиваються. Особливості поточної кризи, а також її причинно-наслідкові зв'язки потребують системного методологічного аналізу. По-перше, на сучасному етапі розвитку економіки виникла ситуація, за якої рівень інтеграції країн до єдиного світового простору є досить значним, що обумовлює значну їх взаємозалежність. По-друге, криза розпочалася зі США — найпотужні¬шої країни планети, що обумовлює додатковий "важіль кризи", пов'язаний із мас¬штабом охопленої нею економіки. По-третє, сучасний рівень розвитку інформа¬ційних і фінансових технологій дає можливість миттєво переносити інформацію й переводити грошові рахунки в будь-яку точку світу, що загострює макроекономічні дисбаланси у країнах зі слабким фінансовим сектором та обумовлює додат¬кову волатильність на світових ринках.
Академік В. Геєць вважає, що нинішня світова фінансова криза є не черговою кон'юнктурною кризою, а проявом набагато складнішого системного процесу, який незабаром спричинить нові явища в економіці. Закінчується тридцятирічний цикл, що засвідчує: можливості світової фінансової системи, а також попередні техноло¬гічні цикли, які разом утримували економіку, вичерпано. Аби не допустити загос¬трення негативних процесів, потрібна активна участь держави, інституції якої через тривалу хронічну кризу системи управління функціонують неефективно. Треба за¬провадити режим...
Для зменшення наслідків фінансової кризи в Україні, із метою запобі-гання масовим дефолтам, які несуть реальні ризики руйнування кредитної системи й можуть похитнути стабільність платіжного балансу, Кабінет міністрів має відігра¬вати головну роль у врегулюванні боргових зобов'язань корпоративного сектору. Найдієвішим заходом реструктуризації зовнішнього корпоративного боргу є йо¬го пролонгація на 3—4 роки за ставками, під які було надано кредити. Залучення зовнішніх ресурсів у банківську систему України потребує впровадження додат¬кових антикризових заходів, і насамперед проведення перемовин із кредиторами щодо реструктуризації (рефінансування) зовнішніх зобов'язань банків.
Таким чином, світова економіка входить у період системної глобальної розбалансованості, що за нових геоекономічних і геополітичних реалій супроводжу¬ватиметься виникненням численних джерел турбулентності і транскордонних ри¬зиків. З огляду на масштаби цих процесів слід розробити принципово інакші, ніж ті, що застосовувалися до цього, механізми для подолання наслідків кризових явищ, а також цілісну систему індикаторів наближення майбутніх криз.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу