*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Підсистема обробки та аналізу даних для оператора мобільного зв’язку

дипломные работы, информационные технологии

Объем работы:

Год сдачи: 2011

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 417

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень, символів, одиниць, скорочень і термінів. 5
Вступ. 6
1. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ.
1.1. Стан мобільного зв'язку на сучасному етапі
1.1.1 Технічні аспекти
1.1.2 Економічні аспекти
1.1.3 Абонентські пристрої
1.2 Аналіз системи UMTS
1.2.1 Архітектура системи
1.2.2 Фізичний рівень UMTS
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ MOBILE WIMAX
2.1 Основні параметри та характеристики мобільного WiMAX
2.2 Архітектура мобільного WiMAX
2.3 Обгрунтування вибору технології IMS для побудови конвергентної мережі UMTS/WiMAX
2.3.1 Архітектура підсистеми IMS
2.3.2 Стандарти
2.3.3 Вигоди для оператора
2.4 Конвергенція мереж в Україні
2.5 Існуючі моделі об'єднання мереж UMTS з іншими системами радіозв'язку
3. РОЗРОБКА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
3.1 Короткий опис предметної області
3.1.1 Середовище функціонування
3.1.2 Об'єкт управління
3.1.3 Суб'єкт управління
3.1.4 Цілі і завдання управління
3.2 Вибір і опис функцій, що автоматизуються
3.3 Первинний опис інформаційного забезпечення
3.4. Виявлення обмежень і правил підтримки цілісності
3.5 Проектування локальних ER-моделей
3.6. Проектування глобальної ER-моделі
3.7. Проектування реляційної SQL-моделі
4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ
4.1. Мета і призначення
4.2. Розробка бізнес-плану
4.2.1. Структура і загальні вимоги до змісту бізнес-плану
4.2.2. Параметрична сегментація ринку
4.3. Розрахунок собівартості і ціни виробу
4.3.1. Матеріальні витрати
4.3.2. Зворотні відходи
4.3.3. Транспортно-заготівельні витрати
4.3.4. Витрати на оплату праці
4.3.5. Додаткова заробітна плата
4.3.6. Відрахування на соціальні заходи
4.3.7. Загальновиробничі витрати
4.3.8. Адміністративні витрати
4.4. Висновки
5.ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВСТУП

На сучасному етапі розвитку інфокомуникаційної системи формується попит на послуги, що припускають істотне розширення пропускної здатності мережі доступу. Рішення подібних завдань може здійснюватися за рахунок використання провідних і бездротових засобів електрозв'язку. Для операторів зв'язку мережі UMTS й їхніх клієнтів цікава ще одна сфера використання бездротових засобів електрозв'язку, а саме рішення поточних завдань по збільшенню пропускної здатності мережі за рахунок об'єднання з іншою системою радіодоступу. Із цієї причини технології бездротового доступу, серед яких виділяється стандарт WiMAX, стають досить ефективним засобом для модернізації існуючих мереж UMTS.
Стратегія операторів мобільного зв'язку по об'єднанню мереж 3G/UMTS з іншими мережами радіодоступу дає ряд переваг. Надаючи абонентові волю вибору відносно засобів з'єднання в процесі переміщення, оператори можуть довше "володіти" цим користувачем, а їхньої послуги можуть стати потенційно більше значимими.
Інші оператори переслідують стратегію плавного розширення своїх широкосмугових мереж рухливого зв'язку шляхом додавання до основної стільникової інфраструктури принципово інших технологій радіодоступу, таких, як WiMAX, DVB-H або технології неліцензованого рухливого доступу (UMA, Unlicensed Mobile Access).
При цьому WiMAX розглядається саме як одне з доповнень до стратегії розгортання мережі 3G/UMTS. Відповідно до концепції впровадження мереж мобільного зв'язку третього покоління, розробленої UMTS Forum, технологія WiMAX, позиціюється для сегментів з великою концентрацією малорухомих користувачів, що бідують у високошвидкісній передачі даних. Такий підхід дає операторам можливість пропонувати абонентам широкосмуговий доступ, як у місті, так й у сільській місцевості.
Всі ці зусилля необхідні для рішення одного основного завдання – забезпечення доступу користувачів до мережі й послуг у будь-який час і будь-яке місце. При цьому послуга голосового зв'язку перестає бути єдиної й буде...
ВИСНОВКИ

У результаті виконання даної роботи була проаналізовано принципи побудови конвергентної мережі UMTS/WiMAX на основі підсистеми IMS. Основна перевага архітектури міжмережної взаємодії мережі UMTS з мережею WiMAX полягає в тому, що вона дозволяє робити незалежне розгортання кожної мережі окремо, що можуть належити різним операторам зв’язку, ураховувати трафік відповідної мережі й не вимагає великих змін при існуючих мережних інфраструктурах.
Проаналізована сучасна ситуація на ринку мобільного зв'язку та показана перспективність впровадження конвергентної мережі UMTS/WiMAX в Україні.
Спроектована база даних для інформаційної системи “Оператор мобільного зв'язку”. На першому етапі в результаті аналізу гаданого функціонування автоматизованої системи “Оператора мобільного зв'язку” вибрані три функції, що автоматизуються, охоплюють наочну область, інформаційне забезпечення яких відповідає об'єктам предметної області. На другому етапі в результаті аналізу інформаційного забезпечення функцій виявлені і сформульовані обмеження і правила підтримки цілісності даних, які були враховані при подальшому проектуванні.
На третьому етапі в результаті проектування локальних ER-моделей, відповідних окремим функціям, що автоматизуються, були одержані нормалізовані локальних ER-моделі, що включають від 5 до 10 сутності в третій нормальній формі. Розроблені на цьому етапі специфікації обмежень і правил підтримки цілісності включають всі обмеження і правила, одержані на другому етапі і трансформовані для локальних ER-моделей. На четвертому етапі була спроектована глобальна ER-модель, відповідна інформаційній автоматизованій системі, що розробляється, “Оператор мобільного зв'язку”, який відображає діяльність магазина мобільного зв'язку. На п'ятому етапі була спроектована реляційна SQL-модель, для чого був зроблений переклад глобальної ER-моделі в реляційну форму. Потім одержані таблиці були записані за допомогою SQL-коду. На шостому етапі був створений програмний...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу