*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольна робота з дисципліни «Кінетика і каталіз у ТНР»

контрольные работы, Химия

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 423

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
Питання 1. Теорія активного комплексу (перехідного стану) ……… 4
Питання 2. Реакції, що протікають в адсорбційній області ………… 7
Задача 3 ………………………………………………………………….10
Задача 4…………………………………………………………………..12
Задача 5 ………………………………………………………………….13
Задача 6 ………………………………………………………………….14
Висновок ………………………………………………………………..27
Список літератури ……………………………………………………...28
Контрольна робота з дисципліни «Кінетика і каталіз у ТНР».
Хімічна кінетика, що є розділом фізичної хімії, містить у собі, як окре-мий випадок, каталіз. Усі проблеми каталізу (включаючи і питання вибору каталізаторів) зводяться до основних проблем хімічної кінетики, тобто до встановлення елементарних хімічних процесів, з яких складається весь процес у цілому, і встановлення закону, по якому протікає процес у часі. Через велику практичну важливість каталітичних процесів, стало прийнятим виділяти цей розділ з хімічної кінетики.
Знання механізму процесу дозволяє описати швидкість хімічної реакції відповідним математичним рівнянням, на основі якого можна зробити кореляцію дослідних даних і їхню екстраполяцію за межі експериментально вивченого інтервалу робочих умов.
З аналізу графічних залежностей ступеня перетворення речовини в залежності від часу τ (рис. 10), можна зробити висновок, що для даного процесу рівняння швидкості має вигляд:

(16)

а залежність між ступенем перетворення (у частках одиниці) вихідної речо-вини в продукт і часом τ визначається вираженням (10)
Даний механізм застосовується для процесів які проходять у кінетичній області, якщо протягом реакції змінюється (зменшується) лише поверхня реагуючих зерен, а концентрації взаємодіючих речовин на поверхні їхнього контакту залишаються постійними (наприклад, у випадку газифікації твердого компонента). Це підтверджується і чисельним значенням енергії активації Еа = 37,4 кдж/моль, що вказує на перебіг процесу в області близької до кінетичної.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу