*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Екологічна система

рефераты, Экология и природопользование

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 796

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………… 3
1.Поняття про екосистему і біогеоценоз ……………………………… 5
2.Класифікація екосистем ………………………………………………. 6
3.Характеристика наземної екосистеми ……………………………….. 8
4.Характеристика прісноводної екосистеми ………………………….. 9
5.Характеристика морських екосистем ………………………………..10
6.Синтез первинної органічної речовини ……………………………..11
7.Поняття про трофічний ланцюг, трофічний рівень ………………...12
8.Еволюція екосистеми …………………………………………………13
9.Агроценози і природні екосистеми …………………………………14
10.Штучні екосистеми – екосфери …………………………………….15
Завершення ……………………………………………………………...16
Література………………………………………………………………..17
Тема реферату «Екологічна система» з дисципліни «Основи загальної екології».
Екологія (від грец. ойкос (еко) – будинок, житло, логос. – навчання) – це наука про умови існування живих організмів і взаємозв'язки між організмами і навколишнім середовищем.
З сучасних позицій екологія визначається як:
1. Одна з біологічних наук, що вивчає живі системи в їхній взаємодії із середовищем проживання.
2. Комплексна наука, що синтезує дані природних і суспільних наук про природу і взаємодію її і суспільства.
3. Особливий загальнонауковий підхід до дослідження проблем взаємодії организмів, біосистем і середовища (екологічний підхід).
4. Сукупність наукових і практичних проблем взаємин людини і природи (екологічні проблеми).
Структура сучасної екології:
1. Біоекологія (загальна екологія) – вивчає основні закономірності функціонування екосистем.
2. Геоекологія (лагдшафтна екологія) – вивчає функціонцвання ланд-шафту.
3. Екологія людини – медичні основи існування людини.
4. Соціальна екологія – взаємодія суспільства і природи.
5. Прикладна екологія – наука, що вивчає механізми руйнування біосфери людиною, способи запобігання цього процесу і яка розробляє принципи раціонального використання природних ресурсів без деградації середовища життя.
Задачі екології як науки:
- дослідження закономірностей організації життя
- створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів, прогнозування змін природи під впливом життедіяльності людини
- регуляція чисельності популяцій
- розробка систем заходів щодо мінімального застосування хімічних засобів боротьби зі шкідливими видами
- відновлення порушених природних систем
- збереження еталонних (недоторканих людиною) ділянок Землі.
Об'єктами вивчення екології є екосистеми.
В основі всіх сучасних напрямків екології лежать фундаментальні ідеї біоекології. Класифікація біоекології по рівнях живих организмів підрозділяє на: аутекологію (особин і организмів), синекологію (екологія співтовариств), популяційну екологію.
У процесі написання реферату ми ознайомилися з поняттями:
- про екосистему і біогеоценоз;
- класифікації екосистем;
- наземної екосистеми;
- прісноводної екосистеми;
- морських екосистем;
- синтезу первинної органічної речовини;
- про трофічний ланцюг, трофічний рівень;
- еволюції екосистеми;
- агроценозами і природними екосистемами;
- штучних екосистем.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу