*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

поняття злочину в кримінальному праві України

курсовые работы, Уголовное право

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 429

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ.
1. Історичне визначення поняття злочину.
2. Поняття злочину в кримінальному праві та законодавстві України.
3. Ознаки злочину: їх риси і значення.
4. Кваліфікація злочинів.
5. Місце злочину у системі правопорушень.
Висновки.
Список використаної літератури
Поняття злочину є центральним у будь-якій правовій системі. Проте у кримінальних законах ряду країн визначення поняття злочину або зовсім не даються, або є формальними (такими, що відображають лише юридичну властивість злочинів). Формальне визначення поняття злочину дається, зокрема, у КК Іспанії, ФРН, Швеції, Франції, США. Формальними, як правило, є доктринальні визначення поняття злочину у зарубіжній теорії права. Злочином визнається діяння, заборонене законом (причому часто - не тільки кримінальним) під загрозою покарання. На відміну від багатьох інших країн, в Україні поняття злочину не лише має значне теоретичне обґрунтування, а й отримало своє законодавче закріплення і містить у собі необхідну і достатню кількість ознак, які дають можливість відмежувати злочин від інших правопорушень та від правомірної поведінки.
Злочин — ключове поняття кримінального права, яке за своїм змістом відбиває соціальну суть законодавства, його головні інститути, а також кримінальну політику держави в боротьбі зі злочинністю.
Визначення поняття злочину є основоположним як у науці кримінального права, так і в кримінальному законодавстві. Чинне кримінальне законодавство України при визначенні злочину вказує на його найголовніші ознаки: суспільну небезпечність та протиправність діяння.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК "злочином є передбачене цим Кодексом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину”.
Ст. 11 містить загальне визначення поняття злочину, яке включає його соціальну ознаку - суспільну небезпечність, нормативну ознаку злочину - діяння, що передбачене кримінальним законом, внутрішню ознаку злочину - винність діяння та його носія - суб'єкта злочину. Хоча така ознака злочину, як караність діяння, про яку йдеться в науці кримінального права, не зазначена в тексті ст. 11, але вона випливає із змісту завдання кримінального закону (ч. 2 ст. 1 КК) щодо визначення ним не лише суспільне небезпечного діяння, але і покарання, які...
1. Бажанов М.И. Уголовное право Украины: Общая часть. - Днепропетровск: Пороги, 1992.- 167с.
2. Конституцією України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.
3. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів
5. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. -416с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. Юрид. вузів і факультетів / За ред. П. С. Матишевського, П.С. Андрушка, С.Д. Шапченка. - К.: Юрінком-Інтер, 1997. - 512 с.
7. Кримінальним кодексом України — К.: Офіційне видання міністерства юстиції України, 2001.
8. Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. - К., Правові джерела, 2002. - 432с.
9. Кримінальний кодекс України: Проект, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України // Українське право. - 1997. - № 2.
10. Кримінальний кодекс України: Проект, підготовлений за завданням Комісії Верховної Ради України // Іменем закону. - 1997. - 16 травня.
11. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / (за загальною редакцією Клименка В.А.). - К.: Атіка, 2003. -288с.
12. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. Для студ. юрид. вузів і фак. - К.: А.С.К., 2001. - 352 с.
13. Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник. — К.: РИО МВД УкраиньІ,1995.-249с.
14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 2-х ч. / За заг. ред.
15. М.О.Потебенька, В.Г.Гончаренка. - К.: Форум, 2001. - Загальна частина. - 386 с.
16. Науково-практичний коментар...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу