*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поняття права

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 365

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ
1. Поняття і різні прояви права
2. Ознаки права
3. Сутність і зміст права
4. Поняття принципів права, що діють у правовій системі
А) Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права
Б) Загальноправові принципи
В) Міжгалузеві й галузеві принципи
5. Функції права
Висновок
Список використаної літератури
Звертаючись до історичного минулого, ми зустрічаємося з різними підходами до характеристики права. Так, В. Соловйов розглядає право як мінімум моралі. Р. Ієрінг вбачає в праві захищений інтерес, ф. Савіньї і Г. Пухта — втілення національного духу певного народу. Більшість позитивістів стверджують, що правом є сформульовані державою правила поведінки людей. Соціологи вважають, що право втілюється в юридичній практиці. Прибічники психологічної школи розглядають право як ті чи інші емоції людей, пов'язані з їхнім уявленням про взаємні права й обов'язки, марксисти — як відображення класової волі. Різноманітність уявлень про право відображає сторони і риси цього складного явища, різні інтереси окремих авторів. Водночас увагу привертає те, що, незважаючи на зміну уявлень про справедливість за різних історичних умов, право завжди розглядалося як прояв справедливості і її втілення.
Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Юридичне воно формується в державне організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні і релігійні норми первісного ладу відходять на другий план, надаючи перевагу правовому регулюванню суспільних відносин. Погляди на право, його походження, місце і роль у системі нормативного регулювання змінювались в міру розвитку самого суспільства, зрілості науково-правової думки, впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Право настільки унікальний, складний і суспільне необхідний феномен, що на протязі всього періоду його існування науковий інтерес до нього не згасає, а навпаки постійно зростає.
В юридичній літературі існують багато наукових ідей, напрямків і точок зору з приводу визначення права. Здійснюючи спробу зрозуміти, що таке право і яка його роль в житті суспільства, ще римські юристи звертали увагу на те, що право не можна зрозуміти, посилаючись на ту чи іншу ознаку, значення. Право, писав один з них (Павло), вживається в декількох значеннях. По-перше, право означає те, що «завжди є...
1. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль.-М., 1982
2. Васильєв А.М. Правовые категории й методологические аспекти разроботки системи категорий теории права.-М.: Юрид.лит., 1976.
3. Гегель Г.В. Философия права.-М.:Мысль, 1990.
4. Давид Рене. Основные правовые системи современности.- М., 1982 . -№4.
5. Иванов Р.А. К вопросу о генезисе принципов права / Вестник ЛГУ. Серия 6.-1987.-№4.
6. Кленнер Г. От права природи к природе права .-М.: Прогрес, 1988. ф,ч/3.
7. Кот Т.А. О соотношении справедливости й права в ученнях древнегреческих мыслителей // Вестник Белорусского Ун-та; Сер. З.-1991.-№1.
8. Кудрявцев В.Н., Васильєв А.М. Право: развитие общего понятия. //Сов. Гос й право . 1985.-№7.
9. Кульчар К. Основи социологии й права.-М.: Прогрес, 1981.
10. Сабо Имре. Основи теории права. - М., 1974. П.Чинчиков А.А. О роли права в обеспечении сочетания интересов в советском обществе //Вопросы теории гос-ва й права. - Саратов., 1991.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу