*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Право і політика

курсовые работы, политология

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 412

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП…………………………………………………………………………….….3
I. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ…………………….4
1. Поняття права………………………………………………………………4
2. Поняття політики…………………………………………………………..6
II. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ І ПРАВА………8
1. Політика і право на етапі суспільної трансформації………………...8
2. Проблема співвідношення політичної влади і права…………………17
3. Взаємозв’язок політики і права як проблема правової культури…...20
4. Людський вимір політики і права……………………………………22
ВИСНОВОК…………………………………………………………………………..26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….27
В наш час найбільш цікаві теоретико-методологічні новели можливо опрацювати передусім на межі міждисциплінарного дискурсу, і таким, безперечно, є простір збігу інтересів наук політології, соціології та правознавства. Протягом XX ст. головним методологічним посиланням інституціоналістів лишалася теза: форми соціально-політичних дій людей мають вивчатися у тісному зв'язку з існуючою системою нормативних актів та соціальних інститутів, необхідність виникнення і функціонування яких дорівнює природно-історичній закономірності. Саме тому поняття політика та права вважається однією з найважливіших у суспільних значень; їх трактують як специфічну соціальну реальність, що складається в різних сферах суспільства.
У державознавстві, зокрема у конституційному праві, дефініція укорінилась у дослідженнях проблем реалізації прав і свобод людини, стану і функціональності структур державності, оцінки фактичних відносин уряду й суспільства, аналізу системи дій політичних інституцій тощо. Наукове обґрунтування поняття права та політика пов'язане ще з працями науковців с початку XX ст. в правознавстві. Більшість правових інститутів, вивчають взаємозв’язок між політикою та правом, не тільки як результатом юридичної техніки (конструкцією на базі норм), а також елементом організації суспільства. Одним із дослідників XX ст. наприклад: М. Оріу вважав, що будь-яка суспільна група стає інституцією, як тільки в ній буде визнано наявність особливої волі, що є відмінною від волі окремих її членів; зокрема, інститутами він вважав профспілки, банки, церкву і саму державу. Найбільшого поширення та подальшого розвитку концепція М. Оріу набула в працях італійських і французьких правознавців.
Полеміка між юристами стосовно визначення поняття права точиться до сьогодні. Але нині ситуація з людськими пізнавальними зусиллями видається такою, що наші спроби схопити світ у поняттях ніколи остаточно не добігають до кінця. Поняття, як і теорії, являють собою лише тимчасові результати наших пізнавальних...
На підставах вище викладеного можемо стверджувати, що політика є визначальною властивістю втілюватися в право, закони, що означає перетворення в життя завдань держави і досягнення необхідних для людей соціально-економічних результатів, стимулів для духовної та культурної діяльності.
Власний досвід нашої країни вчить, що в конкретно-історичних умовах політика є умовою прогресу, радикальних чи еволюційних реформ або призводить до протилежних процесів – стагнації , занепаду, хаосу, безладдя в країні.
Конституційне право за своєю сутністю є найбільш концентрованим виразом політики. Отже, з’ясування справжнього змісту конституційної норми, встановлення волі, вираженої в законі, є одночасно і встановленням політичної волі. А ухвалення акта тлумачення обов’язково відповідатиме політичним інтересам однієї політичної сили і суперечитиме інтересам інших політичних сил.
Суд ухвалює правові рішення лише іменем держави, але на принципах основного Закону держави. Разом з тим він діє у взаємопов’язаній системі правових і політичних відносин, ухвалює свої рішення на основі Конституції, яка має політико-правовий зміст і значення. Тому Конституційний Суд виступає і як політико-правовий інститут.
Отже, Конституційний Суд не може відмежуватися від проблем політики, оскільки політика закладена в самій Конституції. Не може відмежуватися він і від посередницької місії при виникненні правових і політичних конфліктів у держави повинна бути ідеологія як уявлення про обов’язок, закріплений в Конституції і законодавчих актах. Тому сама політична функція повинна здійснюватися шляхом законодавчих настанов, через правове регулювання. Право – це форма виразу політики.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу