*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні правові системи сучасності

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 393

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ 3
1. Порівняльне правознавство 5
2.Поняття та характеристика елементів різних правових систем. 11
2.1. РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СИСТЕМА 13
2.2. АНГЛО-САКСОНСЬКА ПРАВОВА СИСТЕМА 17
2.3. МУСУЛЬМАНСЬКА ПРАВОВА СИСТЕМА 26
2.4. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО АФРИКИ 30
2.5. ІНДУСЬКЕ ПРАВО 32
3. Правова система України 35
Висновок 38
Список використаної літератури 39
Тема курсової роботи обрана тому, що право і держава нерозривно взаємозалежні один з одним, але кожна країна будує правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Тому правові системи різноманітних держав відрізняються одна від одної і мають свої характерні риси. Ця відмінність буває дуже значною. Але також варто зауважити, що окремі країни роблять на інші держави безпосередній вплив, що має як політичний, ідеологічний, так і економічний характер. У результаті цього всередині права однієї держави співіснують різноманітні правові системи.
У роботі зроблена спроба досліджувати проблему про те, що в даний час відомо п'ять правових систем: романо-германська, англо-саксонська, мусульманська, звичайне право Африки, право Індії.
Право України тяжіє до романо-германської правової системи, де основу складає писане право і закони. Але в цілому Україна потребує в корінній перебудові права, у перегляді законодавства. Зараз здійснюється реформа права в Україні, і вивчення особливостей правових основ інших країн дуже актуально на даний момент, тому що це допоможе проаналізувати Українське законодавство, дозволить використовувати позитивні моменти й уникнути негативних наслідків. Тому ця тема також є актуальної.
На даному етапі розвитки Української державності роль юридичної науки дуже важлива, тому що вона, з огляду на досвід інших держав, може виробити чітку програму розвитку права шляхом демократизації і гуманізації законів, збільшенням їх значення в державі, підвищенням рівня свобод особи.
Головною ціллю цієї роботи є вивчення особливостей правових систем сучасності, закономірностей їх становлення і розвитку. В даний час ця тема дуже актуальна, тому що дозволяє поліпшити правові системи, збагатити кожну з них. Тому що правові системи відбивають соціально-економічний, політичний розвиток і рівень культури народу, їх вивчення дозволяє відновити поняття про суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства виходячи з прав і...
1. "Всемирная история государства и права". М.: "Манускрипт" 1994.
2. "Советское государство и право". Издательство "Наука", №6, 1981 г.
3. Азаркін Н.М. Монтескье. – М., 1988.
4. Алексеев С.С. Общая теория права: Юридическая литература 1981г.
5. БСЭ. Москва. 1975.
6. В.В.Копейчиков, С.Л.Лысенков, В.П.Пастухов, В.О.Сумин "Теория государства и права" ,1995 г. Киев.
7. В.О.Таненбаум "Государство: система категорий", Москва 1971 г.
8. Георгиев А., "Ислам и проблемы развития государственно-политических систем в мусульманском мире".
9. Загальна теорія держави та права. За ред. В.В.Копейчикова. - К., “Юрінком”, 1997 р.
10. Ивашенцов Т.Н. Индия М. - "Мысль" 1984-1985 гг.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е издание в 50 томах.
12. Неру Д. Открытие Индии. -М: Политиздат, 1989.
13. Овчинников А.В. "Сакура и дуб" - М: издательство "Художественная литература", 1987.
14. Омельченко О.А. Основы римского права: учебное пособие и манускрипт., 1994 г.
15. Прайс Кольер (США). Англия и англичане с американской точки зрения, 1912.
16. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави - М., 1993 р.
17. Рене Давид. Основные правовые системы современности. - М.: Прогресс,1988. - С.23-32.
18. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник - М.:Юридическая литература, 1993.
19. Саидов А.Х.. Сравнительное правоведение и юридическая география мира. - М.: Институт государства и права РАН,1993. - С.15-49.
20. Сукиянен А.Р. "Мусульманское право как объект общей теории права";
21. Суптаев М.А "Обычное право в странах Восточной Африки" - М. "Наука", 1984.
22. Теорія держави і права - К., Юрінформ, 1995 р.
23. Тихомиров Ю.А.. Курс сравнительного правоведения. - М.:Издательство НОРМА,1996.- С.20-29.
24. Халфина Р.О. Договор в английском гражданском праве. 1959.
25. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений (под редакцией профессора В.Г.Стрекозова):М.И.П.П. "Отечество" ; 1993г.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу