*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Психологічні школи соціології

курсовые работы, Социология

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 476

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
План
Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
1.1. Становлення та розвиток психологічної школи соціології
1.2. Основні дослідники психологічної школи соціології

Розділ ІІ. Основні напрямки психологічної школи соціології
2.1. Основні напрямки психологічної школи в західному соціологічному дискурсі
2.2. Основні напрямки психологічної школи соціології в сучасній Україні

Висновки

Використана література
Вступ
Стосовно розвитку соціологічних знань, ми можемо сказати, що вже в першій половині XX ст. домінуючим видом діяльності соціологів у багатьох країнах були прикладні соціологічні дослідження. Стосовно ж Західної Європи та частково в США, у 60-80-х рр. зростала кількість соціологів, які стали цікавитися розробкою проблем самої соціо¬логічної теорії, яка пов’язана з процесом інтеграції різних напрямів у соціології. Вони різни¬лись один від одного специфічним підходом до аналізу об’єкта і предмета соціології, до розуміння метода соціології, як науки.
Під школою, в соціології, розуміють групу вчених соціологів, які працюють в межах власних дослідницьких традицій. Якщо висловитися в більш вужчому значенні, то школа в соціології – це дослідницька група із загальними традиціями і відповідною інституційною формою. Яскравим прикладом є відома у всьому світі Чиказька школа емпіричної соціології. Її утворення пройшло на базі першого у світі соціологічного факультету Чиказького університету. Вона являлася специфічним підрозділом з швидко сформованими традиціями дослідницької діяльності і великим впливом на діяльність соціологів всієї країни, а згодом й усього світу.
Соціологів, які займаються однаковою проблематикою, або мають спільний погляд на світ, об’єднують напрями. Сюди можна віднести, наприклад, функціоналізм, позитивізм, конфліктологію, символічний інтеракціонізм, структуралізм, етнометодологію тощо. Всі вони виступають у якості парадигмальних аль¬тернатив. Всі вони, одночасно є продуктом оперативної взаємодії (як з різними пограничними суспільствознавчими і людинознавчими дисциплі¬нами, так і між собою).
Донесемо в загальних рисах деякі відомості про психологічні школи в соціології та їх найбільш впливові сучасні соціологічні школи і напрямки.
Висновки
Психологічна школа виникла і сформувалась в період переходу сусупільства до капіталістичного способу виробництва. Саме предстваники цієї школи намагалися відшукати ключ до розуміння суспільних явищ у психіці індивидів або колективної психіки (психічної взаємодії індивидів) пов’язаної з новими соціальними відносинами.
Значний вклад до розвитку соціологічних знань, зробила саме Чиказька школа соціології. Праці вченних цієї школи і на даний момент користуються попитом серед соціологів всього світу. Саме ця школа, встановила значний вплив на формування емпіричної соціології по всьому світові.
Соціологічна думка розвивалася і розповсюджувалася по світу саме перш за все завдяки західним школам соціології. Так, під впливом американської соціології (на прикладі структурно-функціональних підходів до соціальної реальності) в 60-70-ті рр. активно формувалась німецька соціологічна школа з багатьма галузевими соціологіями.
Соціологи впродовж багатьох років вивчають саме суспільства, всі його складові. Ми можемо сказати, що це вивчають також інші науки, такі, наприклад, як історія, суспільствознавство, політологія, але вони вивчають його лише в своїй галузі: історія вивчає лише те, що пов’язане з історичними даними та фактами; політологія вивчає лише все, що відноситься до політики, те, що необхідне саме для політології, аналізує державу та інші соціальні інститути. Соціологія ж, виступає у якості генералізуючої науки, вона може вивчати все, а не лише одну галузь. Вивчає всі ці явища та науки комплексно. Вона вивчає соціальні процеси не залежно від того якими вони є: економічними, політичними, історичними і т.д. Аналізує суспільство в єдності всіх його сторін, галузей і сфер, весь соціокультурний простір. Більше того, соціологія вивчає і взаємозв’язок між явищами, які стосуються предмету дослідження різних суспільних наук.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу