*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Підшипники кочення

контрольные работы, Техничекие дисциплины

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 428

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Теоретична частина ………………………………………………………. 4
1.1.Особливості конструювання підшипникових вузлів ………………… 4
1.1.1. Загальні відомості …………………………………………………… 4
1.1.2. Встановлення підшипників …………………………………………. 9
1.1.3. Конструктивне оформлення посадочних місць …………………...14
1.1.4. Конструювання опор валів конічних шестірень …………………..17
1.1.5. Конструювання опор валів - черв'яків ……………………………..19
1.1.6. Конструювання „плаваючих” опор ………………………………...22
1.1.7. Конструювання опор валів, розташованих співвісно …………….26
1.1.8. Конструювання стаканів ……………………………………………27
1.1.9. Конструювання кришок підшипників ……………………………. 29
1.1.10. Креслення підшипників …………………………………………...34
2.Практична частина ………………………………………………………37
Завдання 1…………………………………………………………………..37
Література …………………………………………………………………40

Працездатність підшипників кочення залежить не тільки від правильного їх підбору, але і від раціональності конструкції підшипникового вузла.
Підшипники встановлюють у твердих корпусах, прагнучи уникнути перекосів кілець, що можуть виникнути внаслідок неправильної обробки посадкових місць при монтажі.
Обертові відносно навантаження кільця підшипників з’єднують зі сполученими деталями з натягом за допуском r6, m6, n6, тощо, щоб уникнути їхнього провертання за посадковою поверхнею.
Встановлення нерухомих кілець підшипника здійснюють з полем допуску H7, N7, K7, тощо для полегшення осьових переміщень кілець при регулюванні проміжків у підшипнику, а також при температурних деформаціях валів.
При конструюванні підшипникових вузлів прагнуть до того, щоб вал з опорами являв собою статично визначену систему.
За здатністю фіксувати осьове положення вала опори розділяють на плаваючі і фіксуючі (рис.1).

Тема контрольної роботи «Підшипники кочення».
Підшипники кочення є основним видом опор.
До недоліків підшипників кочення варто віднести високу чутливість до ударних і вібраційних навантажень, низьку довговічність у високошвидкісних приводах (небезпека руйнування сепаратора від дії відцентрових сил), порівняно великі радіальні розміри, підвищену шумову характеристику при високих швидкостях.
Підшипники кочення класифікуються за наступними ознаками:
1. За напрямком сприймаємого навантаження відносно осі вала: радіальні, що сприймають радіальні навантаження, упорні, що сприймають осьові навантаження, і радіально-упорні, що сприймають водночас радіальні й осьові навантаження.
2. За формою тіл кочення: кулькові і роликові, причому останні можуть бути з цилиндричними, конічними, бочкоподібними, голчастими і крученими роликами.
3. За числом рядів тіл кочення: однорядні і багаторядні.
4. За здатністю самовстановлюватися: несамоустановлювальні і самоустановлювальні (сферичні).
5. За габаритними розмірами: на серії.
Мета роботи - розглянути сучасні методи розрахунку працездатності підшипників і конструювання підшипникових вузлів, вирішити типові приклади розрахунку і проектування опор на підшипниках кочення.


Умова придатності дотримується. Прийнятий підшипник 7207 задовольняє заданому режимові роботи.
Для опори 1 приймаємо той же підшипник 7207.
8. Визначаємо ресурс попередньо обраного конічного роликового підшипника 7207.

Розрахункова довговічність трохи більше необхідної ( ), отже, прийнятий підшипник 7207 придатний.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу