*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік розрахунків зі страхування

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 62 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 507

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………….. 3
Розділ І. Теоретичні основи обліку розрахунків зі страхування
1.1. Економічна сутність та значення розрахунків зі страхування…. 6
1.2. Нормативне регулювання обліку розрахунків зі страхування…10
Розділ 2. Облік розрахунків зі страхування на підприємстві
2.1. Облік розрахунків з пенсійного страхування та страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності……………………. 24
2.1.1. Облік розрахунків з пенсійного страхування……..…...... 24
2.1.2. Облік розрахунків за страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності……………………………….... 27
2.2. Облік розрахунків за страхуванням на випадок безробіття
та страхуванням від нещасних випадків на виробництві………….... 31
2.2.1. Облік розрахунків за страхуванням на випадок
безробіття…. ……………………………………………………... 31
2.2.2. Облік розрахунків за страхуванням від нещасних
випадків на виробництві………………………………………..... 34
2.3. Облік розрахунків за страхуванням у Новослобідській
сільській раді…………………………………………………………….. 37
Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків зі страхування.
3.1. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з
пенсійного страхування………………………………………………... 45
3.2. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків із
соціального страхування……………………………………………… 50
Висновки……………………………………………………………………….. 56
Список використаних джерел………………………………………………... 60
Додатки
Соціальне страхування - це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства, а також з охорони здоров’я членів суспільства в умовах безплатної медицини.
Соціальне страхування як система, що регулюється державою, відображає об’єктивні потреби та інтереси відповідного етапу розвитку економіки та суспільства. В процесі становлення ринкової економіки місце та роль соціального страхування значно зростають, що обумовлюється збільшенням кількості та якості необхідних послуг, зростанням їх вартості і в зв’язку з цим розширенням меж соціальної діяльності держави.
У соціально-політичному аспекті соціальне страхування є способом реалізації конституційного права громадян на матеріальне забезпечення в старості, на випадок хвороби, повної чи часткової втрати працездатності або відсутності такої від народження, втрати годувальника, в разі безробіття. Розміри одержуваних засобів залежать від таких чинників, як величина виробничого стажу, заробітна плати, ступінь втрати працездатності чи інвалідності, і регулюються чинним законодавством.
Обґрунтована система соціального страхування – одна з передумов забезпечення соціальної справедливості в суспільстві, створення і підтримки політичної стабільності.
За допомогою соціального страхування суспільство вирішує такі завдання:
- формує грошові фонди, з яких покриваються витрати, пов’язані з утриманням непрацездатних чи осіб, що не беруть участь у трудовому процесі;
- забезпечує необхідну кількість та структуру трудових ресурсів, а також їхній розподіл відповідно до об’єктивних потреб розвитку суспільства;
- скорочує розрив у рівні матеріального забезпечення непрацюючих і працюючих членів суспільства;
- домагається вирівнювання життєвого рівня різних соціальних груп населення, не зайнятих в трудовому процесі тощо.
Ніхто, крім держави, не може законодавчо захистити життя людей від можливого безробіття, фінансової скрути,...
Соціальне страхування - наріжний камінь системи соціального захисту, його базовий інститут. Виплати по соціальному страхуванню, як правило, становлять найбільшу частку коштів соціального забезпечення.
Основна мета соціального страхування - забезпечити достатній рівень компенсації доходу трудящих у разі втрати працездатності або роботи й реабілітаційних заходів.
Через систему соціального страхування здійснюються такі виплати: у зв'язку із загальним захворюванням; трудовим каліцтвом і професійним захворюванням; по вагітності й пологах; по догляду за хворою дитиною; пенсії; допомоги на поховання; компенсація вартості путівок на лікування й відпочинок та ін.
Соціальне страхування виходить за межі системи соціального забезпечення - воно розв'язує також завдання, пов'язані зі збереженням і відновленням здоров'я, профілактикою професійної захворюваності та виробничого травматизму, запобіганням безробіттю. Отже, соціальне страхування виконує як відновлювально-компенсаційну, так і охоронно-попереджувальну функцію.
Поняття «соціальне страхування» означає, що цей вид соціального захисту має таку саму природу, що й страхування взагалі. Справді, слово «страхування» означає попередження можливої небезпеки, уникнення певного ризику. Кінцеве призначення страхування - захист людини від можливих випадків матеріальних втрат.
Людство завжди прагнуло уникнути негараздів. Не маючи змоги запобігти їх виникненню, люди намагались обмежити згубний вплив небажаних подій. Вважається, що первинні форми страхування виникли ще в давнину. Зокрема, у Вавілонії передбачалося укладення угоди між учасниками торгового каравану про спільну відповідальність за збитки, яких зазнавав будь-хто з його членів через розбійний напад, пограбування тощо.
Специфічна форма страхування існувала в Україні між чумаками. Зміст її полягав у тому, щоб спільно відшкодовувати збитки потерпілому в дорозі. Створенню сучасних систем соціального захисту передували об'єднання трудящих на засадах взаємодопомоги....
1.Соціальна політика має розглядатися як складова надзвичайно важкого і динамічного процесу вдосконалення соціально-трудових відносин в умовах трансформації суспільства на ринкових засадах. Очевидною є необхідність запровадження в соціальній політиці системності, послідовності та науковості. Це дає змогу досягнути поступовості та стабільності, позитивних змін, відчутних у кожній родині.
Відповідно до ст. 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
2. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування регулюється численними нормативно-правовими актами, що визначають розмір та порядок сплати страхових внесків до фондів соціального страхування, особливості обліку надходження та витрачання коштів цих фондів, повноваження контролюючих органів та ін.
Всі підприємства та організації, які використовують працю найманих робітників, є платниками збору на обов’язкове соціальне страхування, зокрема на пенсійне страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування на випадок безробіття та страхування від нещасних випадків на виробництві. Це й зумовлює актуальність дослідження особливостей обліку розрахунків за страхуванням.
3. В даній роботі розглянуто порядок обліку розрахунків за пенсійним та соціальним страхуванням на прикладі Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області. Сільська рада є платником податків на загальній підставі, систематично сплачує внески до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу