*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Меркантилізм – перша концепція ринкової економіки

контрольные работы, история экономики

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 473

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
І. Меркантилізм - перша концепція ринкової економіки (питання № 4).
Вступ
1. Генезис меркантилізму
2. Два етапи розвитку теорії меркантилізму
3. Англійський меркантилізм
4. Французький меркантилізм
5. Меркантилізм в Італії
6. Ідеї меркантилізму в Росії та Україні.
Висновки
ІІ. Практичне завдання № 88.
ІІІ. Практичне завдання № 79.
Література
До епохи розвитку капіталізму економічні дослідження носили фрагментарний характер, в основному стосувалися аналізу господарської практичної діяльності, лише зрідка висвітлюючись геніальними здогадами щодо глибинних законів протікання економічних процесів. Економічні дослідження не носили самостійного характеру, а виступали як складова частина робіт, присвячених дослідженню загальних проблем функціонування суспільства, зокрема релігійних, політичних, моральних. І це не випадково, оскільки економіка носила переважно натуральний характер з незначними елементами товарно-грошових відносин.
Ситуація кардинально змінюється з початком розвитку капіталістичних економічних відносин. Це відбувається в Європі в 15-16 століттях, в епоху, що одержала назву "епоха великих географічних відкриттів", а також "епоха первісного нагромадження капіталу". Відомо, що й історично, і логічно спочатку капітал виступає у формі торговельного й грошового капіталу. Відкриття нових територій і захоплення колоній надзвичайно прискорили процес формування національних торгово-грошових капіталів, що у свою чергу привернуло увагу до дослідження закономірностей у сфері торгово-грошового обігу.
Виникає перша в історії економічної думки школа, що згодом одержала назву меркантилізм. Це була перша система економічних поглядів, на основі якої формувалася економічна політика європейських держав – політика державного протекціонізму.
Меркантилізм став першим проявом ідей буржуазної політекономії. У Західній Європі він зародився вже у XV ст., але широке розповсюдження отримав у XVII ст. Головною передумовою генезису меркантилізму був розклад феодалізму та зародження капіталізму. Виникнення капіталістичного способу виробництва у країнах Західної Європи відносять до XVI ст. До того в окремих містах узбережжя Середземного моря можна було спостерігати лише деяке зародження капіталістичних відносин. Велике значення для формування капіталістичного способу виробництва мало первісне нагромадження капіталу, пов'язане з розоренням дрібних виробників, поневоленням колоній, работоргівлею, державними позичками, податковою системою, протекціонізмом. Ці насильницькі заходи проводилися при активній підтримці держави.
Значно прискорило розвиток капіталістичного виробництва виникнення світового ринку, чому сприяли великі географічні відкриття XV—XVI ст. Після відкриття Америки і морського шляху навколо Африки почалося небувале зростання зовнішньої торгівлі країн Західної Європи. Дрібне товарне виробництво не могло задовольнити зростаючий попит на промислові вироби. Назріла необхідність створення капіталістичних підприємств, які могли б поставляти великі партії товарів на експорт. З'явилися великі майстерні, що працювали під контролем капіталістів.
Велику роль у виникненні капіталістичного виробництва відіграв торговий капітал, який у період розкладу феодального способу виробництва був панівною формою капіталу. Світова торгівля призвела до зосередження багатств в окремих осіб, перш за все, купців і монопольних торговельних компаній. Торговий капітал підпорядковував дрібних виробників і сам проникав у сферу виробництва.
Визначне місце в історії політичної економії зайняло вчення меркантилістів. Це перша школа політекономії, яка виникла у період первісного нагромадження капіталу (XVI—XVII ст.) у країнах Західної Європи. Меркантилізм був досить примітивним, по суті – це передісторія науки. Меркантилісти не розробили якихось наукових концепцій, вони акцентували увагу на суто практичному розв'язанні економічних проблем.
Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було спрямоване проти феодалізму. У меркантилістів об'єктом досліджень був обіг, зокрема багато уваги приділялося зовнішній торгівлі. Саме обіг вважався тією сферою, де створюється багатство. Політика меркантилізму полягала в активному протекціонізмі, що захищав власного виробника та охороняв національний ринок від імпортних товарів, у підтримці експансії торговельного капіталу, сприянні збільшенню виробництва товарів для експорту за рахунок розвитку вітчизняної промисловості, особливо мануфактурної.
Меркантилісти зробили серйозний внесок у теорію міжнародної торгівлі хоча б уже тому, що вперше підкреслили її значимість для економічного росту країн і розробили одну з можливих моделей її розвитку. Вони вперше описали те, що в сучасній економіці називається платіжним балансом. Меркантилізм (особливо на другій стадії свого розвитку) мав історично-прогресивний характер та сприяв переходу до ринкової промислової економіки.
Загалом же у меркантилістів переважав поверховий опис явищ процесу обігу. Перенесення аналізу із сфери обігу у виробництво стало початком економічної науки, що пов'язано зі становленням капіталістичного ладу. Саме його розвиток зумовив занепад меркантилізму і виникнення класичної буржуазної економічної науки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу