*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сигнальні мікропроцесори

рефераты, программирование и компьютеры

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 652

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………………… 3
СИГНАЛЬНІ МІКРОПРОЦЕСОРИ ………………………………………. 4
1. Загальні відомості про цифрову обробку сигналів ……………………. 4
2. Специфіка задач цифрової обробки сигналів ………………………….. 6
3. Сигнальні процесори компанії ANALOG DEVICES ………………… 9
3.1. Структурна схема ADSP21xx та призначення функціональних
блоків ………………………………………………………………………. 9
3.2. Функціонування хост-порта ADSP-2181 …………………………… 12
3.3. Функціонування циклічних буферів ………………………………… 15
ЛІТЕРАТУРА ……………………………………………………………… 17
Цифрова обробка сигналів - це арифметична обробка в реальному масштабі часу послідовності значень амплітуди сигналу, визначаємих через рівні проміжки часу.
Прикладами цифрової обробки є:
- фільтрація сигналу;
- згортка двох сигналів;
- обчислення значень кореляційної функції двох сигналів;
- посилення, обмеження або трансформація сигналу;
- пряме/зворотне перетворення Фур'є перетворення.
Аналогова обробка сигналу (мал.1) є більше дешевим способом досягнення бажаного результату. Використовуваний у фільтрі операційний підсилювач розширює динамічний діапазон оброблюваних сигналів. Форма амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) фільтра визначається значеннями величин Rf, Cf. Для аналогового фільтра складно забезпечити високе значення добротності, характеристики фільтра сильно залежать від температурного режиму. Компоненти фільтра вносять додатковий шум у результуючий сигнал. Аналогові фільтри важко перебудовувати в широкому діапазоні частот.

Малюнок 1 Аналогова обробка сигналу
Тема реферату «Сигнальні мікропроцесори» з дисципліни «Мультимікропроцесорні системи».
Мультимікропроцесорні системи (ММПС) - це системи, що мають два й більше компонент, які можуть одночасно виконувати команди. Підпорядкованими процесорами можуть бути спецпроцесори, розраховані на виконання певного типу завдання або процесори широкого застосування. Спецпроцесори - співпроцесори, процесори вводу-виводу.
У міру зменшення відносини вартість/продуктивність стає більше еко-номічним застосовувати кілька мікропроцесорів (далі ─ МП), замість одного складного.
Мета роботи – загальне ознайомлення з сигнальними мікропроцесорами.
Адресація по модулю ( циклічні буфери). Логічний пристрій адресації по модулю виконує автоматичну адресацію по модулю для досягнення доступу до вмісту циклічних буферів. Для обчислення наступного адреси використовується – поточна адреса комірки пам'яті, що знаходиться в індексному регістрі (без знака), що модифікується значенням , що знаходиться в регістрі М ( зі знаком) і довжина буфера в регістрі L (без знака). Базова адреса циклічного буфера довжини L дорівнює 2n чи кратний 2n , де n задовольняє умові 2n-1< L ≤ 2n . Іншими словами базова адреса є округлення вмісту L до найближчого ступеня чи двійки кратної йому числа. Дане правило припускає, що визначене число біт базової адреси повинне дорівнювати 0. Це поняття аналогічне поняттю вирівнювання адрес для процесорів фірми INTEL. На практиці редактор зв'язків сам розміщає буфера, обумовлені як циклічні по правильних адреса.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу