*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Майнове страхування

контрольные работы, Страхование

Объем работы: 37 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 430

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
Майнове страхування ……………………………………………………… 5
1.Загальні положення ……………………………………………………… 5
2.Страхування майна підприємств ……………………………………….. 9
3.Страхування майна в сільськогосподарському виробництві ………… 11
4.Транспортне страхування ……………………………………………… 14
5.Страхування електронних баз даних і програм комп’ютерних
систем …………………………………………………………………….. 23
6.Страхування підприємницьких ризиків ………………………………. 24
7.Страхування майна громадян …………………………………………. 30
Висновок …………………………………………………………………… 35
Література ………………………………………………………………….. 36

Майнове страхування буває добровільним і обов’язковим.
Застрахованими можуть бути ризики, пов’язані як із власним майном страхувальника, так і знаходиться в його володінні, користуванні і розпорядженні.
Основними ризиками, що підлягають страхуванню, є:
1) ризик утрати (загибелі), чи нестачі ушкодження визначеного майна внаслідок:
– пожежі;
– стихійних лих (повеней, посух, заморозків, землетрусів, бур, ураганів, штормів, вихрів, смерчів, цунамі, граду, обвалів, зсувів, осідання ґрунту й ін.)
– протиправних дій третіх осіб, включаючи крадіжки і грабежі;
– аварії водопровідної, опалювальної, каналізаційний систем;
– непередбаченого відключення електроенергії, водопостачання, подачі тепла;
– внутрішнього загоряння машин, устаткування, електроапаратів, електроприладів та ін.
Не визнаються страховими випадками і не покриваються страхуванням збитки від ушкодження, знищення (загибелі), утрати майна в результаті:
– наміру чи грубої необережності страхувальника (вигодоздобувача);
– дефекту в майні, що був відомий страхувальнику до укладання договору страхування, але про що не був сповіщений страховик;
– недотримання вимог нормативних документів, правил, і інструкцій з експлуатації й обслуговування об’єктів майна;
– використання об’єкта майна по чи призначенню не в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
– природних процесів (корозії, зносу, шумування, гниття, псування і т.п.), обумовлених внутрішніми властивостями об’єктів майна.
Крім того, не відшкодовується збиток, нанесений унаслідок подій нездоланної сили (форс-мажорних обставин), якщо договором страхування не передбачене інше.
2) ризик відповідальності по зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров’ю чи майну інших осіб;
3) ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов’язань контрагентами підприємця чи зміни умов цієї діяльності з незалежних від підприємця обставин, у тому числі ризик неотримання очікуваних доходів –...
Тема контрольної роботи «Майнове страхування» з дисципліни «Страхування».
Страхування – це відносини по захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб при настанні окремих не передбачуваних несприятливих подій за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). Іншими словами, категорія страхування визначає систему економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів і використання їх на відшкодування збитку при різних непередбачених несприятливих явищах (ризиках), а також на надання допомоги громадянам при настанні окремих визначених подій у їхньому житті.
З погляду права страхування відноситься до цивільно-правових відносин.
Специфічні ознаки страхування:
– відносини формуються при наявності імовірності настання непередбачених, раптових, несприятливих подій, що можуть викликати матеріальний збиток;
– при формуванні відносин здійснюється розподіл можливого збитку між учасниками страхування за рахунок того, що випадковий характер подій робить їх малоймовірними для всіх учасників одночасно;
– страхування передбачає перерозподіл збитку, як між учасниками, так і в часі;
– замкнута розкладка збитку обумовлює зворотність коштів, мобілізованих у страховий фонд: уся сума страхових платежів (без обліку витрат організацій, що здійснюють страхування) повертається у формі відшкодування збитку на протязі прийнятого в розрахунок інтервалу часу в тому ж самому територіальному масштабі.
Сутність страхування полягає в розподілі збитку між усіма ділянками страхування. Це є кооперацією по боротьбі з наслідками стихійних лих і протиріччями, що виникають у суспільстві через розходження майнових інтересів людей. Таким чином, страхування – елемент виробничих відносин. Воно пов’язано з відшкодуванням матеріальних втрат, що є основою для безперервності і безперебійності процесу відтворення.
Страхування – одна з найдавніших категорій суспільно-виробничих...
У процесі виконання контрольної роботи ми ознайомилися з майновим страхуванням в Україні, а саме з:
- страхуванням майна підприємств;
- страхуванням майна в сільськогосподарському виробництві;
- транспортним страхуванням;
- страхуванням електронних баз даних і програм комп’ютерних систем;
- страхуванням підприємницьких ризиків;
- страхуванням майна громадян.
Також були розглянуто декілька прикладів відносно майнового страхування.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу