*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольна робота з дисципліни "Устаткування галузі і основи проектування "

контрольные работы, производство

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 586

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1.Теоретична частина 4
1.1.Класифікація устаткування 4
1.2.Вимоги до устаткування 8
1.3.Порядок розрахунку апаратури 9
1.3.1.Технологічний розрахунок 9
1.3.2.Тепловий розрахунок 10
1.3.3.Гідравлічний розрахунок 11
1.3.4.Енергетичний розрахунок 11
1.3.5.Механічний розрахунок 11
2.Практична частина 12
2.1. Матеріальний баланс 13
2.2. Розрахунок теплового балансу 16
2.3. Розрахунок апарата 18
2.3.1.Розраховуємо кількість сировини на одне завантаження 18
2.3.2. Розраховуємо обсяг реакційної маси 19
2.3.3. Об’єм апарата 19
2.4. Розрахунок обичайки 21
2.5.Розрахунок днища 22
Список літератури 23
У реакторі проводять процес хімічного розчинення твердої речовини "А" у розчиннику "В", узятому в надлишку α ( %) від стехіометрично необхідної кількості. Ступінь розчинення речовини "А" складає Х (%). Час хімічного перетворення τх.р.(година), час завантаження і вивантаження τдоп. (година). Потужність по речовині "А" П (т/рік).

Скласти:
- рівняння реакції,
- матеріальний і тепловий баланс для розчинення 1 т речовини "А";
- розрахувати геометричні розміри реактора і вибрати матеріал;
- підібрати типовий реактор;
- розрахувати товщину обичайки, днища.
Контрольна робота з дисципліни "Устаткування галузі і основи проектування ".
Донедавна в розвитку хімічної промисловості переважаючу роль грала розробка принципово нових технологічних процесів. Виникали нові й удосконалювалися старі виробництва, при цьому вони ґрунтувалися на принципово нових хімічних реакціях. В даний час у розвитку хімічної промисловості усе більшого значення набуває удосконалювання апаратури. Нові хімічні апарати мають велику продуктивність, легше обслуговуються завдяки застосуванню автоматики і дозволяють одержувати більш якісну продукцію.
Виникнення сучасних хімічних апаратів багато в чому зобов'язано появі нових матеріалів (металевих і неметалевих): титанових, цирконієвих, теплостійких і корозийностійких керамічних матеріалів, пластичних мас.
Але розвиток хімічної техніки не можна розглядати у відриві від розвитку хімічної технології, точніше – хімічних процесів. Закони діалектики і тут виявляються з найбільшою силою: нові апарати породжують нові процеси. Так народилася плазмохімія, процеси з застосуванням лазерного випромінювання, радіаційна хімія і ін., що характеризуються принципово новими хімічними взаємодіями.
Мета роботи – на основі одержаних теоретичних знань вирішити практичне завдання по розрахунку реактору.

Для еліптичного днища:
R = Д в = 1,6 м.
По таблиці 15.3 [11] коефіцієнт міцності зварних швів:
φм = 0,8
S = 0,118 * 1,6 / (2 * 0,8 * 500 - 0,5 * 0,118) + 3 * 10-3 = 0,0033 м = =3,3*10-3 м
Товщина днища повинна бути не менш товщини обичайки, розрахованої при φ = 1.
Приймаємо S = 4 мм.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу