*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Водопостачання населених пунктів Львівської області груповим водопроводом

дипломные работы, инженерия, промышленность

Объем работы:

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 607

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Вступ.
1. Характеристика об’єкту водопостачання. Вимоги до якості води.
1.1. Місце розташування об’єкту водопостачання
1.2. Характеристика об’єкта водопостачання.
1.3. Клімат
1.4. Геологічна і гідрогеологічна характеристика
1.5. Характеристика джерел водопостачання
1.6. Будівельні матеріали
1.7. Електропостачання
2. Визначення розрахункових витрат води
2.1. Визначення водоспоживання с.м.т. Калинів
2.2. Визначення вільних напорів в мережі
2.3. Визначення пожежних витрат води
2.4. Визначення водоспоживання с. Бабино
2.5. Визначення загальних витрат води с.м.т. Калинів і с. Бабино
3. Вибір системи та схеми водопостачання.
4. Розрахунок та проектування водопровідної мережі і водоводів
4.1. Трасування водопровідної мережі
4.2. Визначення шляхових, питомих і вузлових витрат води
4.3. Попередній потокорозподіл
4.4. Ув’язка водопровідної мережі та визначення відміток п’єзометричних
ліній
4.5. Визначення економічно найвигіднішого діаметра водоводу
5. Розрахунок напірно-регулюючих споруд та НС-ІІ
5.1. Розрахунок водонапірної башти
5.2. Розрахунок резервуара чистої води
5.3. Підбір насосів для насосної станції другого підняття
6. Розрахунок та проектування водозабірних споруд
6.1. Вибір майданчика водозабору
6.2. Вибір способу буріння свердловини і марки бурової установки
6.3. Водозабірна споруда з підземного джерела
6.4. Визначення типу і діаметра фільтра
6.5. Обладнання свердловин насосами
7. Розрахунок споруд покращення якості води
7.1. Вибір методу обробки води
7.2. Визначення продуктивності водоочисної станції
7.3. Розрахунок фільтрів для знезалізнення води
7.4. Знезараження води хлором
8. Організація служби експлуатації системи водопостачання
8.1. Експлуатація водозабірних свердловин
8.2. Експлуатація станції підготовки води
8.3. Експлуатація насосної станції другого...
За постановою кабінету міністрів України №1269 від 17.11.97 року „Про програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства” на 1 січня 1997 року централізованим питним водопостачанням забезпечено 100% міст, 91% селищ міського типу, 19,5% сіл. При цьому, сучасний стан водопровідного господарства характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належної експлуатації та обслуговування систем водопостачання, незадовільним технічним станом споруд, обладнання. Тобто, питання сільськогосподарського водопостачання набувають важливого значення в усьому народногосподарському комплексі.
Система водопостачання – комплекс інженерних споруд, призначених для забору, очищення, зберігання, транспортування води та розподілу її між споживачами. З будівництвом систем водопостачання росте благоустрій та підвищується санітарно-епідеміологічний стан населених пунктів, покращується добробут населення. В сільській місцевості забір води найчастіше здійснюється колодязями або децентралізованими системами, в яких вода не завжди відповідає вимогам споживача, найчастіше за вмістом заліза - для підземних вод та каламутністю та кольоровістю - для вод поверхневого джерела. Крім того, будівництво сільськогосподарських та виробничих підприємств потребує використання значних об’ємів води на господарсько-питні та виробничі потреби, необхідно передбачити також поливання дерев (овочів) на присадибних ділянках, газонів, квітників, селищних насаджень, яке буде здійснюватись з господарсько-питного водопроводу (будівництво спеціального трубопроводу на полив не передбачається)
В дипломному проекті передбачається виконати розрахунки водоспоживання населеного пункту, запроектувати та розрахувати: водопровідну мережу селища та водоводи, напірно-регулюючі споруди, підібрати та розрахувати водозабірну та водоочисну споруди, розглянути окремі питання технології та організації робіт по будівництву, експлуатації споруд системи водопостачання, запроектувати заходи з охорони праці та техніки...
1. Орлов В.О., Зощук А.М. Проектування систем сільськогосподарського водопостачання. – Рівне: НУВГП, 2005, - 252 с.

2. Орлов В.О., Назаров С.М., Шадура В.О. Проектування водозабірних споруд. – Рівне: УДУВГП, 2002, - 128 с.

3. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук А.М. Проектування станцій прояснення та знебарвлення води. – Рівне: НУВГП, 2007, - 252 с.

4. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие. – М.: Стройиздат, 1984. – 117 с.

5. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985 – 136 с.

6. ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні роботи.

7. ВНД 33-3.4-01-2001 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України. – Київ.: ДКУВГ, 2000 – 141 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу