*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мовні зміни турецької мови

курсовые работы, иностранные языки

Объем работы: 65 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1200 руб.

Просмотров: 387

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ
1. Мовні зміни
1.1 Зовнішні причини мовних змін
1.2 Внутрішні причини мовних змін
1.3 Темпи мовних змін
2. Орфографія турецької мови
2.1 Голосні фонеми
2.2 Приголосні фонеми
3. Повноголосся в Турецькій мові
3.1 Словесний наголос
4. Морфологія іменників в турецькій мові
5. Афікси в турецькій мові
6. Дієслово в турецькій мові. Дієприслівник.
6.1 Аспекти дієслова
6.2 Дієприслівник
Дієприслівник на -ір
Дієприслівник на -inca
Дієприслівник на -іken.
Дієприслівник на -а
Дієприслівник на -arak
Дієприслівник на -madan
Дієприслівник на -dıkça
Дієприслівник на -alı
Дієприслівник на -casіna
Дієприслівник на -maksіzіn/-meksizin
7. Іменник в турецькій мові
Висновки
Перелік використаних джерел
Зовнішні причини змін у мові зумовлені різними суспільними чинниками. Найпотужнішими з них є розвиток матеріальної і духовної культури, продуктив¬них сил, науки, техніки тощо.
Надзвичайно важливою зовнішньою причиною мов¬них змін є контактування мов. На думку А. Мартіне мовні контакти — один із наймогутніших стимулів мовних змін.
Мовні контакти мають місце в разі загарбання те¬риторії і поневолення корінного етносу; за мирного співіснування різномовного населення на одній тери¬торії; коли різномовне населення живе на сусідніх територіях; коли населення вступає в різноманітні (економічні, торговельні, культурні та ін.) стосунки з населенням іншої країни; коли засвоюється інша мо¬ва в процесі шкільного навчання. Розрізняють такі типи мовних контактів: безпосередні й опосередкова¬ні; між спорідненими і неспорідненими мовами; з однобічним і обопільним впливом; маргінальні (на суміжних територіях) і внутрішньо регіональні (на одній і тій самій території); казуальні (випадкові) і перманентні (постійні); природні (безпосереднє спілку¬вання), штучні (навчання в школі) і змішані (природ¬но-штучні).
Контактування мов може зумовити такі процеси:
1) запозичення лексики і фразеології. Так, тільки за останніх декілька років українська мова запозичила чис¬ленну кількість іншомовних слів, переважно з англійсь¬кої мови: дисплей, дискета, файл, інтерфейс, принтер, факс, менеджмент, маркетинг, шоп, саміт, електорат, консенсус, спікер, брифінг, ексклюзивний, боїнг, тойота, вольво, мерседес, екстрасенс, хот-дог, піца та багато інших. Досить поширеними є запозичення фразеоло¬гізмів як в оригінальній формі, так і у вигляді каль¬кування: ab ovo, memento mori, о sancta simplicitas, о tempora, o mores, tabula rasa, Drang nach Osten, бути чи не бути (англ. to be or not to be), дивитися крізь
Мова постійно змінюється. Історична змінність мо¬ви — її суттєва ознака, внутрішня властивість. Як за¬значав О. О. Шахматов, у цей момент мова не є такою, як вона була 10 хвилин тому. Змінність мови забезпечує її відповідність змінним потребам комунікативної і пізна¬вальної діяльності людини. Однак людина за своє жит¬тя не помічає змін у мові. Очевидно, тим можна пояснити факт, що вчені дійшли висновку про змінність мови аж у XIX ст. Це настільки захопило їх, що вони майже протягом ста років вивчали тільки історичний аспект мови.
Як наголошував В. Гумбольдт, а пізніше О. О. По¬тебня та Г. Пауль, мова є діяльністю і продуктом цієї діяльності. Так було започатковано розрізнення статич¬ного і динамічного аспектів мови. В. Гумбольдт, зокре¬ма,
Лексичний склад турецької літературної мови був переповнений арабськими і персидськими запозиченнями, які проникали через літературу і переклади з арабської і персидської мов. Переклади були провідниками не тільки лексики, але й, у ряді випадків, арабських і персидських синтаксичних конструкцій.
Величезну роль в справі повені турецької мови вказаними запозиченнями зіграли: релігія, мовою якої була арабська мова, шкіли - медресэ, де навчання велося на арабській мові, адміністрація і фіскальний апарат з її арабською термінологією і, в деякій частині, безпосереднє спілкування населення. Перська мова проникала, головним чином, через літературу. Все це привело до того, що в літературній мові в деяких випадках відсоток арабо-персидских запозичень доходив до 90.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу