*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

дослідження поглядів на концепцію Третього Риму у російський та зарубіжній філософії 17-19 століття

курсовые работы, история

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 393

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ІДЕЯ «МОСКВА - ТРЕТІЙ РИМ » І ЇЇ ВПЛИВ НА
РОСІЙСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ 6
1.1 Москва - Третій Рим: джерело доктрини 6
1.2 Суть концепції «Москва – Третій Рим» 8
1.3 Перетворення концепції на ідеологічну доктрину
Московської держави 12
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ НА КОНЦЕПЦІЮ ТРЕТЬОГО РИМУ РОСІЙСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНІХ ФІЛОСОФІВ 20
2.1 Особливості філософської думки XVІІ - XVIIІ століття 20
2.2 Дослідження поглядів на концепцію Третього Риму
російських філософів XVІІ - XVIIІ століття 23
2.3 Доктрина "Москва - Третій Рим" в суспільному і
політичному житті Русі 29
ВИСНОВОК 32
СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
Мета і завдання. Метою курсової роботи є дослідження поглядів на концепцію Третього Риму у російський та зарубіжній філософії 17-19 століття. Дослідники досить рідко зверталися до проблеми впливу ідей Філофея Псковського на розвиток російської філософської думки. Дослідження впливу, який зробила концепція Філофея на російську філософію, не тільки безпосередньо, але і через весь перебіг громадської, політичної та релігійної думки.
Відповідно до поставленої мети курсової роботи в ній необхідно вирішити такі завдання:
 розкрити суть самої концепції, відстежити джерела її виникнення;
 розглянути особливості філософської думки XVІІ - XVIIІ століття;
 дослідження поглядів на концепцію Третього Риму російських філософів XVІІ - XVIIІ століття.
Предмет курсової роботи - дослідження концепції Третього Риму, історико-філософських і релігійно-філософських побудовах російський та зарубіжній мислителів 17-19 століття.
Об'єкт курсової роботи є російські та зарубіжні філософи 17-19 століття о концепції Третього Риму.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від 17 століття до кінця 19 століття.
Методи дослідження. В основу роботи покладено метод філософського дослідження авторських текстів, що містять концепцію Третього Риму, розглянутих у конкретно-історичному контексті. У вирішені зазначених завдань використовувались загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання, монографічна наукова література, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених історії, філософії. Методологічний апарат дослідження складають: загальнонаукові методи дослідження (діалектичний метод пізнання, системний, метод порівняння).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу